1. Pim çekilir

2. Kol sıkılır

3. Yangının temeline hedef alınarak süpürme şeklinde müdahale edilir.

Portatif yangın söndürücüler kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

  • Rüzgâr istikametine göre arkaya alınmalıdır.
  • Tarayarak önden çıkış noktasına yangının temeline müdahale edilmelidir.
  • Damlama veya sızıntı varsa sızıntının çıktığı nokta hedef alınmalıdır.
  • Birden fazla yangın söndürme cihazı bir arada kullanılıyorsa farklı yönlere uygulanmalıdır.
  • Yangın tamamen söndüğüne emin olmadan yangın mahallinden ayrılmamak gerekmektedir.