Açık Rıza Sizler, internet sitelerimize girerek tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanun’a ve işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte ve ayrıca işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini, Sözleşme’yi okuduğunuzu, anladığınızı, haklarınızın ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunuzu beyan etmektesiniz.

Sayın  44.200.27.215 IP’li Konuk,

Hizmetlerimizi en ileri teknolojilere sahip donanım ve yazılımlar üzerinden, yüksek hız, performans ve güvenlik standartlarında sunmak en önemli önceliğimiz. Bu doğrultuda altyapı ve sistem iyileştirme çalışmalarımız planlı olarak devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülecek sunucularımızdaki network altyapı iyileştirme çalışması sebebiyle aşağıdaki zaman aralığında kısa süreli kesintiler veya gecikmeler öngörülmektedir.

Çalışma sırasında cihazlarınızın ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmayınız. Çalışma tamamlandıktan sonra  servis ve hizmetlerimiz rutin işleyişine devam edecektir.

Başlangıç Zamanı
29.12.2024 01:00
Bitiş Zamanı
30.12.2024 02:00

Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

Her türlü sorunuzda bize email adreslerimizden ulaşabilir veya +90 212 258 15 30 Pbx. Santral telefonlarından müşteri hizmetleri ile görüşebilirsiniz.

 

 • Grubumuzu Yangın Güvenlikleri Konusunda Tercih eden Değerli İş Ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz,

  CEBSAN® olarak Corona virüs (Covid-19) ile ilgili yapılan çalışmalara ait duyuru ve bilgilendirme metinlerini sizlerle paylaşmak isteriz.

  İşbirliğiniz ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

  Saygılarımızla,

 • T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İŞYERLERİNDE KORONAVİRÜSE  (COVID-19) KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Çerçevesinde

  Karşı karşıya olduğumuz olağanüstü koşulları dikkate aldığımızda, CEBSAN®‘nin operasyonlarımızı korumak, çalışanlarımızın emniyetini ve sağlığını sağlamak amacıyla aldığı önlemleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

  Tüm paydaşlarımızın emniyeti ve sağlığı bir numaralı odak noktamız ve önceliğimizdir. Kendi sağlık ekiplerimizin, başta Sağlık Bakanlığı yetkilileri olmak üzere tüm Resmi mercilerin talimatlarını harfiyen uygulamaktayız.

  Grubumuzun Tüm Çalışanları ile ortak karar alarak Yarı Zamanlı, Esnek ve Grubumuz Bünyesindeki  Güvenli Domain Alan Adlarımız üzerinden çalışma programlarını planladık.

  Ayrıca CEBSAN® Acil Durum Müdahale Görev Ekibi; günlük olarak sağlık kuruluşlarının ve hükümetlerin tavsiye ettikleri tüm prosedürleri ve planları gözden geçirmekte ve yakından izlemekte, bunlar doğrultusunda kendi
  plan ve prosedürlerini güncellemekte çalışanlarımız içerisinde bilgilendirilmektedir..

  Daha somut birşekilde ifade etmek gerekirse: Ürün Güvenliği-ABD’li yetkililerin ve üniversite laboratuvarlarının son zamanlarda yayınlamış oldukları verilere göre COVID-19 virüsü karton üzerinde 24 saate kadar ve plastik yüzeylerde 72
  saate kadar tespit edilebilmektedir.

  Üretim hazırlama süresi ve navlun zamanı bu sürenin dışındadır, dolayısıyla üretim prosesimiz aracılığıyla bulaşma riski düşüktür. Ayrıca tedarik etmiş olduğumuz Yangın Söndürme Ekipman ve Hizmetlerinde virüs bulaşma riski de çok düşüktür.

  Bununla birlikte müşterilerimiz ve tüketicilerimiz için ekstra koruma sağlamak adına yüzeyleri test etmenin ve değerlendirmenin en iyi yollarını araştırmaya devam ediyoruz.

  Üretim Prosesleri- CEBSAN® üçüncü taraf sertifikasyon gerekliliklerine uygun bir şekilde çalışanlar için günlük temizlik ve sıkı hijyen protokollerini “İyi İmalat Uygulamaları” kapsamında gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte; CEBSAN®Türkiye’de artan sıklıkta ve kapsamda temizlik uygulaması başlatmış bulunmaktayız.

  Tesislerimize yönelik tüm ziyaretçi trafiğini azaltma, kritik
  dolum,  kontrol, bakım, kurulum ve eğitim operasyonları sınırlama ve tüm operasyonlarımızda seyahat kısıtlamalarını hayata geçirmiş durumdayız.

  Ayrıca kritik iş operasyonlarını ve bu operasyonları gerçekleştirmesi gereken ekipleri korumak adına pro-aktif adımları atmış, bu adımlara ilaveten; ek hijyen, fiziksel sosyal mesafe koyma (yemekhanelerde ve soyunma odalarında) ve üretim tesislerimize erişimi yalnızca ihtiyaç duyulan çalışanlarla sınırlandırmış durumdayız.

  Çalışanların Emniyeti-Zorunlu veya bireysel karantina dahil olmak üzere virüse maruz kalınması ve/veya herhangi bir hastalığın yönetilmesi konusunda çalışanlarımıza güncel bilgileri iletmiş bulunmaktayız. Mümkün olan durumlarda tüm çalışanlarımız, uzaktan gerçekleştirilebilecek olan kritik olmayan tüm ticari operasyonların gerçekleştirilmesini noktasında teşvik edilmiştir.

  Tüm çalışanlar bu değişikliklerle ilgili olarak bilgilendirilmişler ve herhangi bir hastalık veya maruz kalma durumunun söz konusu olması halinde evden çıkmamaları konusunda da ayrıca teşvik edilmiştir.

  Temel hedefimiz; ekiplerimizin, sizlerin ve müşterilerinizin, ziyaretçilerinizin sağlığını ve emniyetini korumaktır.

  Aynı zamanda tedarik devamlılığını sağlamaya yönelik adımlar da atıyoruz. Tüketicilerin CEBSAN® Marka Yangın Söndürme Tüp ve Otomatik Söndürme Sistemlerinin çok daha güvenli birşekilde tedarik , dolum, bakım, kontrollerini sağlayacak ürünlerin ve hizmetlerin periyodik gerçekleştirilmesine yardım etmek mevcut koşullar altında bizim açımızdan çok daha önemli hale gelmiştir.

  Şu anda tüm tesislerimiz eksiksiz birşekilde çalışmaktadır ve kritik hammaddelerin istikrarlı birşekilde tedarik edilmesine devam edilmektedir.

  Durumu her gün değerlendirmeye devam ediyor, bizimle çalıştığınız için size teşekkür ediyor, önümüzdeki zorlukların üstesinden gelmek için sizlerle iş birliği yapma taahhüdümüzü yineliyoruz.

  Saygılarımızla, CEBSAN®

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Detay

İşbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ile yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla CEBSAN LTD.’ye (“Şirket”) ait www.cebsan.com.tr alan adlı internet sitesinin kullanması ile bağlantılı olarak elde edilen ve tarafımızca sağlanan verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak siz kullanıcılarımıza bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

www.cebsan.com.tr alan adlı internet sitesi CEBSAN LTD. tarafından işletilmektedir. Şirket kullanıcıların kişisel verilerinin yönetilmesinde sorumlu kuruluştur. İşbu madde kapsamındaki bilgilendirme 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında yapılmaktadır.

Kişisel verilerinizinin, gizli bilgilerinizin korunmasını ve gizli tutulmasını ciddiye almaktayız. Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tarafımızca, çalışanlarımızca ve servis sağlayıcılarımızca görevlerini yerlerine getirirlerken gizliliklerine mutlaka dikkat edilmesini ve yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak üzere teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan (çerezler) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişilere ait veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

İnternet sitesine üyeliği kapsamında bizlere sağladığınız bilgileriniz, buna ek olarak mal ve hizmet alımlarınız sırasında çerezler ve benzeri yöntemler aracılığı edinilen bilgiler; bizim tarafımızdan, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif mal ve hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilecek, gerekli görülen hallerde güncellenebilecek, paylaşılabilecek, aktarılabilecek, transfer edilebilecek, kullanılabilecek ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Buna ek olarak Kanun dahil ilgili mevzuat hükümleri dahilinde zorunlu olması durumunda bazı uygulamalar ve işlemler için ayrıca ilave izniniz de gerekebilecektir. Bu durumlarda sizlerle iletişime geçilecek ve sizlerin açık rızaları rica edilecektir. Bu verilere ek olarak bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz hukukun gerekli kıldığı durumlarda resmi kurum/kuruluşlar, mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve mahkemelere iletilebilecektir.

Kişisel verileriniz internet sitemizde siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları, modelleme, raporlama, skorlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmalarda kullanılabilecektir. İnternet sitesi üzerinde yaptığınız hareketlerin çerezler ve benzeri yöntemlerle izlenebileceğini, kaydının tutulabileceğini, istatistiki veya yukarıda bahsedilen amaçlarla kullanılabilecektir. Ancak buna ek olarak önemle belirtmek isteriz ki internet sitemize üyelik, ürün veya hizmetlerimizin satın alınması ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerini göndermemeleri gerekmektedir.

Şirket’e ait internet sitesinin, durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Şirket, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işleme ilişkin olarak kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, az önce saymış olduğumuz haklarınıza ilişkin taleplerinizi, söz konusu yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından şu aşamada ilgili haklarınızın kullanımına ilişkin herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu Kanun gereğince, yazılı olarak Şirket’e iletmeniz gerekmektedir.

Kanun’un 11. maddesinde sayılan ve işbu metin ile sizlere bildirilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edebileceğimiz gerekli bilgiler ile belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklama/açıklamalarınızı içeren talebinizi; info@cebsan.com.tr adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@cebsan.com.tr e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirket, talebiniz üzerine talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunuzun Şirket’in hatasından kaynaklanması ve sizden bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret size iade edilecektir.

Çerezler

İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Söz konusu çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır ve sitemizde bulunan çerezler, bilgisayarınız için zararlı sayılabilecek virüsler göndermek için kullanılmamaktadır.

Çerezler genellikle bilgisayarınızda saklanarak, internet sitemizde yapmış olduğunuz işlemler, gezintileriniz esnasındaki tıklamalarınızın kaydedilmesi yolu ile internet sitesini hangi zaman dilimi içerisinde, ne kadar süre ile kaç kişinin kullandığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacı ile sağlanmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizde her türlü işlemi belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

CEBSAN® olarak web sitemizi ziyaret ettiğiniz için büyük bir mutluluk duyarız. Şirketlerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

CEBSAN® , verilerin korunması konusuna ciddiyetle yaklaşmaktadır. İşbu Gizlilik Beyanında aşağıdakiler açıklanmaktadır:  

CEBSAN® ’ın bu verileri kullanma amaçları
Kişisel verilerin işlenmesine dair yasal esas
Kişisel verilerin alıcıları
Bu kişisel verileri saklama süresi
Kişisel bilgileri vermekle yükümlü olup olmadığınız.
Ayrıca sizi aşağıdaki hususlarda bilgilendirmek isteriz:

Kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin haklarınızın varlığı
Veri koruma kanunları anlamında Veri Sorumlusu, ve geçerli durumlarda, Veri Koruma Görevlimiz.

1. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde CEBSAN® hangi kişisel bilgilerinizi derlemektedir?
 (1)Bizimle irtibata geçmeden veya oturum açmadan web sitemizi ziyaret etmeniz halinde, tarayıcınız, aşağıdaki bilgileri kendiliğinden sunucumuza iletecektir:

Bilgisayarınızın IP adresi
Tarayıcınız hakkında bilgileri
Web sitemize ziyaretinizin hemen öncesinde bulunduğunuz web sitesi
Talep edilen URL veya dosya
Ziyaretinizin tarihi ve saati
İletilen verilerin hacmi
Hata mesajları gibi statü/ durum bilgileri
(2)E-posta üzerinden veya web sitemizdeki iletişim formunu kullanarak bizimle irtibata geçmeniz halinde, aşağıdaki bilgileri bize iletmiş oluyorsunuz:

E-postayla veya iletişim formu üzerinden irtibata geçmeniz halinde e-posta adresiniz ve vereceğiniz diğer bilgiler
Mesajınızın tarihi ve zamanı

2. CEBSAN® bu verileri ne ölçüde ve hangi amaçla işliyor? Data nedir?
(1) Web sitemizi ziyaret etmeniz halinde, aşağıdakileri gerçekleştirmek adına IP adresinizi ve tarayıcınızın sunucumuza kendiliğinden ilettiği diğer verileri kullanıyoruz (bakınız Madde 1(1)):

a)İstenilen içeriği tarayıcınıza göndermek. Bunu yaparken, komple IP adresini sadece istenen içeriğin tarafınıza iletilmesi gerekli olduğu ölçüde saklıyoruz.

b)Halka açık IP adresinizi şirketle ve sektörle ilgili bilgilerlerle (kişisel bilgiler hariç) eşlemek için IP adresinizi bir hizmet sağlayıcıya göndermek. Şirketle ve sektörle ilgili bu bilgiler, web ölçüm sistemimizde işlenecektir. Bu işleme adımı sırasında IP adresiniz, herhangi bir zamanda hizmet sağlayıcımızda veya sistemimizde saklanmamaktadır.

c)Web sitemizi saldırılar karşısında korumak ve uygun şekilde işlemesini sağlamak. Bunu yaparken, söz konusu verileri geçici olarak ve azami 180 gün süreyle kısıtlı bir erişim için saklamaktayız. Bu süre, saldırıları ve vakaları takip etmek amacıyla gerekli olması halinde ve gerekli olduğu ölçüde uzatılabilir.

CEBSAN® bir IP adresinin kullanıcısını sadece yasadışı bir saldırı olması halinde araştıracaktır.

(2) Bilgisayarınızın IP adresini, adresin son baytını sildikten sonra, yani anonim olarak, web sitemizi iyileştirmemize imkan tanıyan web seyircisi ölçümü için saklıyoruz. IP adresi elimize geçtikten sonra son baytını derhal siliyoruz. Web siteminizi kullanımınızla ilgili kişisel bilgileri bu sebepten derlemiyoruz.

(3) Bizimle e-posta yoluyla veya web sitemiz üzerinden irtibata geçmeniz halinde, Madde 1 (2)’deki verileri taleplerinizi yanıtlamak ve mümkünse yerine getirmek için kullanmaktayız. Bu verileri taleplerinizi yanıtlamak ve yerine getirmek için gerekli olması halinde saklıyoruz.
 
3. Bilgileri vermeniz zorunlu mu? Bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız var mı?
Web sitemizi ziyaret etmeniz halinde, tarayıcınız, Madde 1(1)’deki bilgileri kendiliğinden sunucumuza aktaracaktır. Bu verileri iletmekte serbestsiniz. Bu bilgileri iletmemeniz halinde, istediğiniz içeriği size sunamayacağımızı belirtmek isteriz.

Web seyircisi ölçümü için anonim hale getirilmiş bilgileri kullanmamıza izin vermekle yükümlü değilsiniz. Şirket veya sektör bilgilerinizin haritasını çıkarmamız (eşleştirmemiz) için IP adresinizi kullanmanıza izin vermek yükümlülüğü altında da değilsiniz.

Bizimle e-posta üzerinden veya web sitemizdeki iletişim formunu kullanarak irtibata geçmeniz halinde, Madde 1(2) çerçevesindeki verileri iletmekte serbestsiniz. İletişim formunda doldurulması gereken zorunlu alanlar varsa bunları işaretleyeceğiz. Gerekli bilgileri vermemeniz halinde, isteklerinizi gereken şekilde yanıtlayıp yerine getirmemize mani olabilirsiniz.
 
4. İşleme sürecinin yasal esası nedir?
2. Maddedeki işleme sürecinin dayandığı kanuni esas, Türkiye’de yürürlükte olan Veri Koruma Kanununun 5(2) no’lu Maddesinin (f) paragrafıdır. Madde 2’de tarif edilen amaçlar meşru menfaatlerdir.
 
5. Bilgilerinizi kimlere iletmekteyiz?
Madde 1’de belirtilen verileri, Madde 2’de belirtilen amaçlar doğrultusunda Avrupa Birliğinde bulunan Veri İşleme Kuruluşlarına iletmekteyiz. Bu Veri İşleme Kuruluşları, sadece bizim talimatımız üzerine kişisel bilgileri işlemektedir ve işleme işlemi adımıza gerçekleştirilmektedir.
 
6. Kişisel bilgilerinizi nasıl koruyoruz?
CEBSAN®, kişisel bilgilerinizin yasal olmayan şekilde veya kazara tahrif edilmesi, imhası, ziyana uğraması veya yetkisiz ifşalar karşısında korumak bakımından uygun bir güvenlik seviyesi sağlayacak şekilde teknik ve kurumsal tedbirler ve önlemler uygulamaktadır. Bu tedbir ve önlemler, teknik gelişmelere paralel olarak sürekli geliştirilecektir.
 
7. Web sitemizdeki çerezleri kullanıyor muyuz?
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, çerez manşetinden çerezleri kullanımımız hakkında sizi bilgilendireceğiz. Bu bilgilendirme sonrasında web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde çerezleri kullanımımızı kabul etmiş olmaktasınız. Kullandığımız çerezler ile bu çerezleri nasıl reddedebileceğiniz konusunda size bilgi vermek isteriz.

Hangi çerezleri kabul edip hangilerini reddedeceğinize karar vermek için tarayıcı ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Madde 7(1) çerçevesinde çerezleri reddetmeniz halinde web sitemizin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

 
8. Ne gibi haklara sahipsiniz?
Türkiye’de yürürlükte olan Veri Koruma Kanununun 11. Maddesi uyarınca, sahip olduğunuz haklar aşağıdadır:

Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek;
Kişisel bilgilerinizin işlenmesi halinde bilgi talep etmek;
Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin amacını ve bilgilerin amaçlarına uygun şekilde kullanılın kullanılmadığını öğrenmek;
Kişisel bilgilerinizin aktarılmış olduğu ülkenizdeki veya yurtdışındaki üçüncü şahısların kimler olduğunu öğrenmek;
Kişisel bilgileriniz eksikse veya hatalı bir şekilde işlendiyse kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini ve bu bağlamda gerçekleştirilen işlemin kişisel bilgilerinizin iletildiği üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme.
Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için mevcut sebeplerin ortadan kalkması halinde, işleme süreci Türkiye’deki Veri Koruma Kanununa ve ilgili diğer kanunlara uygun şekilde gerçekleştirilse bile, kişisel bilgilerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep etme.
Kişisel bilgilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi işlemi neticesinde ortaya çıkan bir sonuca itiraz etme.
Kişisel bilgilerinizin kanunları ihlal eder şekilde işlenmesi halinde zararlarınızın tazmin edilmesini talep etme.
 
9. Şikayet için nereye başvurabilirsiniz?
Şirketin Kanuna ve yürürlükte olan ilgili diğer mevzuata riayet edip etmediğine dair ayrıca bilgi almak ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, talebinizi bu dokumanı kullanarak Genel Müdürlük adresine ileterek veya info@cebsan.com.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Bu talebinizde aşağıdaki bilgileriniz muhakkak yer almalıdır:

Adınız ve soyadınız
Talebiniz yazılı olarak iletildiyse imzanız.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancı vatandaşlar için pasaport numarası veya kimlik numarası (varsa).
Bildirimler için iş veya ev adresi
Verilesi halinde, bildirim için e-posta adresi, telefon ve faks numarası
Talep konusu
Bunlara ilaveten, veri sahibi olarak, talebinize ilgili bilgileri ve belgeleri de eklemelisiniz.
 
10. Çocukların Gizliliği
Örnek Bilgilendirme https://cebsan.com.tr/iletisim/dokumantasyon/cebsan-cocuk/  haricinde Web Sitelerimiz 18 yaşında veya daha büyük kişiler tarafından kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.  18 yaşın altındaki kişilere ait bilgileri derlememekteyiz. 

18 yaşından küçük şahıslar Web sitesinde bilgi sunmamalı veya yayınlamamalıdır.  Bir kişinin kişisel bilgileri Websitesi üzerinden sunması halinde, bu bilgileri yaşlarından haberdar olur olmaz sileceğiz ve sonrasında hangi amaçla olursa olsun kullanmayacağız.
 
İletişim
Soru veya görüşleriniz için iletişim bölümünde  belirtilen e-posta adresine başvurabilirsiniz. İnternetin sürekli gelişmesi, zaman zaman veri koruma kurallarımızı değiştirmemizi gerekli kılar. İlgili zamanda uygun değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.


OnLINE işlemler için müşteri temsilcinizle iletişime geçin.

*İzlenebilirlik CEBSAN® Bulut Pilot Uygulamasıdır. Sınırlı ve koşullu kullanım içerir.

*Tüp-Otomatik Söndürme Sistem Serileme, QR ve Serial Barcode işlemleri Bölümler ve Partiler Halinde Yayınlanır, Ürün, Firma/Şahıs Profil Kartlarınca Güvenle Saklanır.
Dikkat! Ulaşılamayan Seri Barcode Bilgisini Tarafımıza Lütfen Acil Bildiriniz. Gerekli Ürün Bilgileri Talebiniz En Kısa Zamanda Arşiv Departmanımızca İncelenip, Tarafınıza Raporlacak, Ürünlerimizin İzlenebilirliği sağlanacaktır.

Seri Numarası Malzeme Adı İmal Tarih Üretim Tarihi Son Kull.Tarihi TÜp Seri No Test No bilgileri ayrıca, TuP NO, ISletme/YER,BULUNDUGU YER, KG.VE CINSI,DOLUM TARIHI,TEKRAR DOLUM TARIHI, GOVDE HASAR,VANA,MANOMETRE,DOLULUK,YERINDELIK,ETIKETLER,MuHuR,KONTROL TARIHI,SONRAKI KONTROL TARIHI,ACIKLAMA alanları eklenebilir, Kontrol ve Sertifika Raporları Düzenlenebilir, Kütüphaneler oluşturulabilir.

CEBSAN® Bulut Kayıtlı Kullanıcılar

 İş Akışlarımıza Dahil Olabilir, Sözleşmeleri Dahilinde “Online Sipariş Modülü” ile anında sipariş, iş emri oluşturabilir, imalat, servis, teslim süreçlerinden haberdar olur. *Pilot uygulamadır, sınırlı ve koşullu kullanım icerir. 


* 2018

AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR), tüm Avrupa genelinde AB vatandaşlarını korumaya yönelik uyumlu bir dizi veri gizliliği yasası hazırladı ve geliştirildi.
Bu vesile ile belirtmek isteriz ki

CEBSAN® gizliliğinize değer verir. İnsanların sitemizi genel olarak nasıl kullandıklarını anlamak ve sizin için daha değerli deneyimler oluşturmak için, bu siteyi kullanımınız hakkında veri toplayabiliriz (gerek doğrudan gerekse ortaklarımız yoluyla). Bu bilgi yazısı, hangi bilgilerin, nasıl ve ne amaçla toplandığını anlamanıza yardımcı olacaktır ve bunların nasıl toplatılması ve kullandırılması hakkında size kontrol imkanı sağlayacaktır. Veri politikalarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen okumaya devam edin.

CEBSAN® Vermiş olduğu, Vermeye başladığı, Vereceği ONLINE Ürün, Proje, Hizmet ve Servislerinde  Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz

Çerezler, web sitelerini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza yüklenen küçük metin dosyalarıdır. Web sitelerinin işlevselliği ve daha verimli çalışması ayrıca site sahibine performans bilgisi sunmak için İnternet’te yaygın bir şekilde kullanılırlar.

Bunlar bilgisayarınızın, mobil cihazlarınızın kullanımı hakkında bilgi içerir, ancak sizinle ilgili Güvenli Bulut ve Online Alışveriş 3D Secure, elektronik ticaret ve online – e-devlet elektronik fatura işlemleri dışında Kişisel Bilgileri İçermezler adınız, soyadınız ve TC kimlik numaranız gibi.

CEBSAN®, ziyaretçi davranış modellerini toplamak ve talep ettiğiniz site hizmetlerinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için çerezleri kullanır (örneğin, iletişim, arama formu, CEBSAN® Bulut İşlemleri giriş vb.).

Web Sitesine erişerek, çerez politikasının kullandığınız her cihazda geçerli olacağını kabul etmiş olursunuz.

Çerez politikamız ile ilgili değişiklikler bu sayfa üzerinde yayınlanacaktır. Çerez politikamızı zaman zaman değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Web sitesini kullanmaya devam etmeniz, tüm bu değişikliklere ilişkin sözleşmenizi oluşturmaktadır.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

CEBSAN®, sizin hakkınızda kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileri toplamak için çerezleri kullanmaz. Bununla birlikte, web sitelerimiz veya başka bir web sitesi tarafından belirlenen çerezleri kısıtlamak veya engellemek isterseniz bunu tarayıcı ayarlarınız içerisinden yapabilirsiniz. Bunu yaparsanız, web sitemizin ve verdiğimiz, verilecek hizmetlerin doğru çalışacağının garantisini veremeyiz.

Üçüncü Taraf Çerezler

CEBSAN® BULUT içerisinde yer alan bazı özellikler ve hizmetler için üçüncü taraf internet hizmetleri firmalarını kullanıyoruz. Sitemiz içerisinde yer alan iş emir/akış canlı ürün yerleşimleri, site, ürün, hizmet  analiz raporları ve kullanıcı hareketleri ile ilgili raporlar gibi.
CEBSAN® ’nin, bu firmalar ve davranışları üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Daha fazla bilgi için ilgili firmaların web sitelerinin gizlilik ve çerez ilkelerini kontrol etmelisiniz.

CEBSAN® İçerisinde Yer Alan Çerezler

Sitemizde yer alan çerezler ile ilgili temel bilgiler hakkında bilgi sahibi olmanız açısından yer verilmiştir. Daha öncede belirttiğimiz üzere üçüncü taraf çerezlere müdahale hakkımız yoktur. İngilizce olarak haklarında bilgi verilmiştirç

CloudFlare

__cfduid çerezi, paylaşılan bir IP adresinin arkasındaki bireysel müşterileri tanımlamak ve güvenlik ayarlarını istemci üzerinde uygulamak için kullanılır. Cloudflare, bilinen istemcilerden gelen HTTP ve HTTPS isteklerini tanımlamak için bu çerezi kullandığından bunun üzerinde “güvenli” işareti ayarlanmaz. Ancak bu bir risk değildir: yukarıda belirtildiği gibi çerez hassas veriler içermez.
Bu çerez Cloud güvenlik özellikleri için kesinlikle gereklidir ve kapatılamaz.

Google Analytics

Google analiz sistemi üzerinde yer alan _ga_gat ve _gid çerezleri, bu çerezler üzerinden siteyi ziyaret eden kullanıcıların cihaz, konum, gezilen sayfa, trafik bilgisi ve temel site içi hareketleri analiz edilmektedir.
Bu çerez Google tarafından sağlanmaktadır ve kapatılabilmektedir.
Bu belge, verileri GDPR uyumlu bir şekilde nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

Cookies Policy

A. What are Cookies

Web Cookies are small pieces of data send by a website which are stored by your browser on your computer or mobile device. They are used to improve the service on the Website or in the Login  or Subscription Side . Cookies do not carry viruses and cause no harm. The information stored in the cookies can, for example, be used to manage your shopping cart, to remember your username and preferences you have selected, or to recognise you when you visit the Website or Login  or Subscriptionagain. Certain cookies may contain personal information, e.g. if you choose to check the remember me box when logging in, a cookie will store your login data (your e-mail address).
Most browsers are set to accept cookies automatically. Nonetheless, if you wish, you can change your browser settings to block or delete cookies (for details see section C). However, if you do so, some areas of the Website or Login  or Subscription may no longer function properly.

B. Which Cookies are used?

Cookies can be used by CEBSAN® (first party cookies) or by carefully selected business partners (third party cookies). Third party cookies are used in particular for purposes of web analysis or marketing services.

1. First party Cookies

a) Strictly necessary Cookies – These cookies are essential for the operation of the Website and Login  or Subscription and for instance enable you to navigate the Website or the Login  or Subscription and to use certain services, e.g. to access secure areas. Without these cookies, for example, a shopping basket cannot be made available to you.

Name Description
dwac_XXXXX This is a Demandware Analytics cookie that stores the session id of the user session
dwanonymous_XXXXX This cookie stores the UUID of the basket so that older sessions that have already expired can be restored
dwsecuretoken_XXXXX This cookie is issued when a customer uses HTTPS
dwsid This cookie stores the session id for a customer to find an already created basket
sid This cookie stores the session id for a customer

b) Functionality Cookies – These cookies are used to remember the choices you made on previous visits to the Website orLogin  or Subscription such as selected language, your location or your login for your Customer Account. The information collected by these cookies is only related to your visits to the Website or the Login  or Subscription so it cannot be used to track your browsing activity on other sites.

Name Description
basketinfo Shares basket information on non-online pages of the same top level domain
benefitBar Used to control the display of the benefit bar on the left border
geoSite This cookie contains the abbreviated country name of the Login  or Subscription the user visits
isFromGeoIP This cookie is used for displaying a welcome layer on the homepage
NewsletterCampaignPopupShown This cookie is used for displaying a newsletter campaign popup
NewsletterSubscribed This cookie is used for checking the newsletter subscription of the current customer. The cookie has a duration of 10 years when a customer has subscribed to the newsletter
ppr This cookie is used for the amount of products shown per row on the product overview
pSite This cookie contains the abbreviated country name of the Login  or Subscription the user visits
sSite This cookie contains the country code. Is used by GeoIP

 

2. Third party Cookies

When you visit the Website or the Login  or Subscription, cookies may be used which are sent by a third party such as YouTube, when you view an embedded video, or by Facebook or Twitter, when you send content from a webpage to a social media account. Please check the third party websites for more information about their cookies and how they are used.

a) Performance Cookies – These cookies collect anonymised information about how you and other customers use the Website and the Login  or Subscription, e.g. how often customers visit the websites and which areas are accessed most frequently. This information enables us to improve the performance of the Website and the Login  or Subscription and are exclusively used for statistical purposes in order to analyze the visits and accesses of the Website and the Login  or Subscription. The information collected by performance cookies is anonymised and cannot be used to identify a specific person.

Name Description
_utma Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
_utmb Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
_utmc Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.
_utmz Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.
NewsletterEventID Contains an event ID from a CEBSAN Newsletter to be used for conversion tracking
wteid_235879840188032 Webtrekk user tracking. This cookie is used to save long-term information in order to identify new and returning visitors. Lifetime duration: 6-12 months.
wtsid_235879840188032 Webtrekk user tracking. This cookie is used to save information about the current session (lifetime duration of a session).

b) Targeting and advertising Cookies – These cookies are mainly used to deliver adverts more relevant to your personal interests. These cookies are usually placed by carefully selected advertising networks with CEBSAN® or CEBSAN® ’s permission. Consequently, personalised adverts of CEBSAN® products (e.g. banner advertising) based on your browsing behavior on the Website or in the Login  or Subscription may be offered to you when you visit other websites participating in the advertising network.

Name Description
_atuvc Used to update the count if a page or product is shared
ABTst Used for internal testing purposes by MyThings to optimize campaign results.
B Yahoo
ckid My Things retargeting cookie ID
cksession My Things retargeting cookie ID
googid Unique Google ID to optimize MyThings campaigns.
i OpenX Market used cookie to serve advertisements to Users
id These cookies are used by Google AdSense DoubleClick for online advertising frequency capping and avoiding the duplication of ads on a page, meaning a user will not have to view the same ad over and over again.
mt_im-2007-de A unique ATOK = specific advertiser ID. This is starting with MT (mythings) + the ATOK; used to store all the users’ data from this ATOK.
mtrs MyThings random slot. System is selecting banner variations based upon the engine’s optimization algorithm.
mttgt Stores all the publisher pixels.
mythings_hub MyThings retargeting cookie ID
NID A unique identifier used by Google applications to store user preference information.
PREF The PREF cookie may store your preferences and other information, in particular your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on.
uid Add This user id and login time tracking.
Facebook “Share” button and plugin If you have the Facebook “Like” plugin installed and click on one of the “Share” buttons on our website, Facebook may set some cookies
Twitter “Share” button and plugin If you have the Twitter plugin installed and click on one of the “Share” buttons on our website, Twitter may set some cookies
Google+ “Share” button and plugin If you have the Google+ plugin installed and click on one of the “Share” buttons on our website, Google may set some cookies
id temporary storage for information like: motif, clickurl etc.
nt_session storage for information like: motif, clickurl etc.
nt_tmp_854552437 internal anonymus ID for the user with our cookie

 

3. Flash Cookies

The Website and the Login  or Subscription may offer video content that can only be viewed using Adobe Flash Player. Adobe uses Flash cookies to help improve your experience as a user. Please note that, unlike conventional cookies, Flash cookies can only be deactivated or deleted using the Adobe Flash Player settings not in the browser settings. Please bear in mind though, that if you disable Flash cookies, you will be unable to access certain types of content on the Website and in the Login  or Subscription Side.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data, stored in text files, that are stored on your computer or other device when websites are loaded in a browser. They are widely used to ‘remember’ you and your preferences, either for a single visit (through a ’session cookie’) or for multiple repeat visits (using a ‘persistent cookie’). They ensure a consistent and efficient experience for visitors, and perform essential functions such as allowing users to register and remain logged in. Cookies may be set by the site that you are visiting (known as ‘first party cookies’), or by other websites who serve up content on that site (‘third party cookies’).
Sites hosted on make use of cookies for a variety of different purposes. These include those that are ‘strictly necessary’ for technical reasons; those that enable a personalized experience for visitors and registered users; and those that allow the display of advertising from selected third party networks. Some of these cookies may be set when a page is loaded, or when a visitor takes a particular action, such as clicking the ‘like’ or ‘follow’ button on a post.
Many of the cookies we use are only set if a visitor is a registered  user, whilst others are set for all visitors upon certain actions.
Examples of cookies set for both registered and non registered users:
ab – used for AB testing of new features.
akm_mobile – stores whether a user has chosen to view the mobile version of a site.
Examples of cookies set only for registered  users:
twostep_auth – set when the user is logged in using two factor authentication. Only set for registered  users.
wp-settings-{user_id} – used to persist a user’s wp-admin configuration. Only set for registered  users.

Cookies we use

Below is a description of each category of cookies that are in use, along with specific examples (including both those used for registered and non- users).

Strictly Necessary

These are the cookies that are essential for websites on  to perform their basic functions. These include those required to allow registered users to authenticate and perform account related functions, as well as to save the contents of virtual ‘carts’ on sites that have an e-commerce functionality.
cookietest – checks if cookies are enabled to provide appropriate user experience.
twostep_auth – set when the user is logged in using two factor authentication.

↑ Table of Contents ↑

Functionality

These cookies are used to store preferences set by users such as account name, language, and location. They are not used to track visitors on sites that are not hosted on
Examples:
akm_mobile – stores whether a user has chosen to view the mobile version of a site.
botdlang – used to track the language a user has selected to view popular blogs in.
_logged_in* –
 used to check whether the current visitor is a logged in Wuser.
-settings-{user_id} – used to persist a user’s admin configuration.
_sharing_{id} – used to track whether or not a user has already performed an action.
Performance
Performance cookies collect information on how users interact with websites hosted on  including what pages are visited most, as well as other analytical data. These details are only used to improve how a website functions.
Examples:
ab – used for AB testing of new features.
nux_flow_name – 
identifies which user signup flow was shown to the user.
signup_partner_ref – tracks the source of new user signups.
signup_referrer – tracks the source of new user signups.
tk_ni|tk_ai|tk_qs – collection of internal metrics for user activity, used to improve user experience.

↑ Table of Contents ↑

Advertising/Tracking

These cookies are used to display relevant advertising to visitors on  sites, as well as to track the volume of visitors to the  network. They track details about visitors such as the number of unique visitors, number of times particular ads have been displayed, the number of clicks the ads have received, and are also used to measure the effectiveness of ad campaigns by building up user profiles. These are set by  and trusted third party networks, and are generally persistent in nature.
Examples:
ads – tracks if a visitor has clicked an ad before.
_eli – reduces display of ads for repeat visitors.

↑ Table of Contents ↑

Third Party/Embedded Content

Sites hosted on  make use of different third party applications and services to enhance the experience of website visitors. These include social media platforms such as Facebook and Twitter (through the use of sharing buttons), or embedded content from Youtube and Vimeo. As a result, cookies may be set by these third parties, and used by them to track your online activity. We have no direct control over the information that is collected by these cookies.

Controlling cookies

Visitors may wish to restrict the use of cookies, or completely prevent them from being set. Most browsers provide for ways to control cookie behaviour such as the length of time they are stored – either through built-in functionality or by utilizing third party plugins.
To find out more on how to manage and delete cookies, visit aboutcookies.org. For more details on advertising cookies, and how to manage them, visit youronlinechoices.eu (EU based), or aboutads.info (US based).
It’s important to note that restricting or disabling the use of cookies can limit the functionality of sites, or prevent them from working correctly at all.

Web beacons and other tracking technologies

Both websites and HTML e-mails may also contain other tracking technologies such as ‘web beacons’. These are typically small transparent images that provide us with statistics, for similar purposes as cookies. They are often used in conjunction with cookies, though they are not stored on your computer in the same way. As a result, if you disable cookies, the web beacons may still load, but their functionality will be restricted.

C. Cookie settings

The procedure for deleting or blocking cookies depends on the specific browser that you use. The browser settings can be used to, for example, block cookies in general or only those of specific websites. Most browsers also offer the option of only blocking third party cookies. We should point out, however, that blocking or deleting cookies could result in your being unable to access some areas of the Website and Login  or Subscription Side or may cause some of their features to not function properly.

For more details on cookie settings, please see your browser’s help menu.

You can find more information about deleting cookies on the most common browsers by following the relevant links below:

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari
Safari for iPad and iPhone

Alan Adında Arama Yapın, Temsilcinizle Görüşün, İstek ve Eksiklikleri İletin, Görüşlerinizi Paylaşın….


Görüşlerinizi Önemsiyoruz.

Gerekli incelemeler yapılarak en kısa sürede yanıtlamaya çalışacağız. Talep ve önerileriniz kurumumuzun hizmet kalitesini arttırmak için önem taşımaktadır. Bildirimleriniz için teşekkür ederiz. CEBSAN® ürün ve hizmetlerimizle ilgili info@cebsan.com.tr mail adresimizden veya +90-212-2581530 Pbx. Santral numaralı Müşteri İletişim Merkezi‘mizden her zaman bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. 

* Gösterilen bilgilerde bazı teknik yanlışlar veya tipografi hataları ya da eksiklikler, güncellemeler içerebilir. CEBSAN® Web Sitelerin’de yer alan herhangi bir dizgisel, fotoğrafik, teknik veya fiyatlandırma hatalarından sorumlu değildir. CEBSAN® Web Sitelerin’de ve bu gibi bilgilerde tanımlanan ürünler, hizmet ve programlarda, düzeltme ve/veya geliştirme, güncelleme, değiştirme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Saygılarımızla,

Daha detaylı bilgi için Lütfen Kataloğumuzu inceleyiniz !

Konuk IP 44.200.27.215