Endüstriyel işletmelerde su vasıtası ile söndürme yöntemlerinin en önemlilerinden biri hidrantlardır. Hidrantların kullanım amacı; yangın ile mücadelede, itfaiye ekiplerine basınçlı ve yeterli su sağlamaktır. Günümüzde kullanılmakta olan iki esas tip hidrant mevcuttur. Bunlar Kuru gövdeli ve dolu gövdeli hidrantlardır.