Depolama tesislerinin giderek büyümesi sonucunda daha teferruatlı ve verimli yangın koruma sistemlerine önem verilmesi gereği hasıl olmuştur. Ambarlar ve depolar, çok çabuk yayılabilen yangınlarda yüksek miktarda ısı ve dumana maruz kalmaktadır. Otomatik yağmurlama sistemlerinin yangını kontrol altına almak için en efektif sistem olduğu kabul edilse bile, depo yangın koruma sistemleri yapının yangın önleme özellikleri ve yapısal bütünlüğünü bozmayacak şekilde entegre edilmelidir.