Yangın önleme ve karşı koymayla ilgili konsept; genel olarak yapının standart yangın testine karşı kolonlarının, direklerinin, kirişlerinin, duvarlarının, tavan/tabanının, bağlantı elemanlarının ve kapılarının dayanabilme gücünün ve süresinin değerlendirilmesidir. Bazı depo tasarımlarında depolama alanı yangına dayanıklı yapılarla daha küçük parçalara bölünmektedir. Bu önlem olası bir yangın durumunda bütün yapının zarar görmesi yerine yangının sadece küçük alanlarda hapsedilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sebeplerden ötürü muhtemel bir yangın durumunda hasarı minimize etmek amacıyla yangın önleme elemanlarının çok dikkatli seçilmesi gerekmektedir.