Algılama ve ihbar sistemleri ilk kıvılcımdan sonra yangından korunmanın ilk safhasını oluşturmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte alarm sistemleri ve yan ürünleri gelişmiş ve artık çok daha erken algılama yapılabilmektedir. Ayrıca bu süreç içerisinde faaliyet konusuna göre seçilebilen çalışma sistemi farklı, algılama sistemi farklı dedektör tipleri üretilmeye başlanmıştır.
Alarm sistemleri tasarlanırken diğer sitemlerle birlikte çalışması can ve mal güvenliği açısından önemlidir. Örnek olarak alarm ile birlikte yangın söndürme sistemlerinin deveye girmesi, asansörlerin geri çağrılması (en yakın kata gelip durması), kilitli kapıların otomatik olarak açılması, duman bariyerlerinin kapatılması, ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinin kontrol edilmesi veya duman kontrol sisteminin devreye girmesi gerekmektedir.

Alarm sisteminin belli başlı bileşenleri aşağıda ifade edilmiştir.

  • Sistem kontrol paneli
  • Ana enerji kaynağı
  • Yedek ikincil enerji kaynağı
  • Kır-bas alarm sistemlerinin, yağmurlama sistemlerinin, otomatik dedektör sistemlerinin ve diğer dedektör sistemlerinin bağlandığı elektrik devreleri

Sesli ve görsel alarm ihbar sistemlerinin bağlandığı elektrik devreleri.