Alarm sistemin çalışması için ana enerji kaynağı ve bu enerji kaynağı kesilmesi halinde yedek enerji kaynağı olması gerekmektedir. Ana enerji genellikle şebekeden sağlanmaktadır. İkincil enerji ise genellikle jeneratör olup ana enerji 30 sn içinde devreye girmemesi halinde sistemi otomatik olarak desteklemesi gerekmektedir. Jeneratör kapasitesi belirlenirken alarm sistemiyle birlikte çalışması zorunlu olan yangın pompası, havalandırma gibi sistemlerin çalışması için gerekli olan gücü sağlayacak şekilde seçilmesi gerekmektedir.