Demonte, bina içi, tek kapılı yangın dolabı. Opsiyonel Saç veya Cam Kapak. Sıvaüstü
ya da Gömme tip her model için mümkün. Tüm modellerin 20m veya 30m versiyonları
vardır!
 
1 adet sağ-sol su giriş, (Gömme veya Sıvaüstü) körkasa
1 adet demonte (Cam veya Saç) kapak
1 adet 2” 20m, bez hortum, iki ucunda rekorları ile.
Yangın hortumu çalışma basıncı: 20 bar, patlama basıncı: 40 bar, DIN 14 811
1 adet 2” pres döküm alüminyum düz veya kumandalı lans, (jet-sprey-off), küresel vanalı, DIN 14 461
1 adet 2” pirinç yangın vanası DIN 14 461
1 adet 6kg, yangın tüpü, ABC kuru kimyevi tip, TSE sertifikalı (opsiyonel)
 
(Tüm iç malzeme komple test edilmiştir.)
 
Demontable, indoor usage, fire hose cabinet with one door. Optional Steel or Glass
Door. Recessed or Surface versions available for each model. All models have 20m
and 30m versions available!
 
1 unit left-right water inlet, (Surface or Recessed) stell case
1 unit demontable (Glass or Stell) door
1 unit 2”20m, flat fire hose, with couplings at both ends
Fire hose working pressure: 20 bar, bursting pressure: 40 bar, DIN 14 811
1 unit 2” press casting alluminium branchpipe, (jet-sprey-off), with ball valve, DIN 14 365
1 unit 2” brass DIN 14 461 fire valve
1 unit 6 kg, fire extinguisher, ABC dry powder, with TSE certificate (optional)
 
(All equipments are completely tested.)