Demonte bina içi, iki kapaklı yangın dolabı. Opsiyonel Saç veya Cam Kapak. Sıvaüstü
ya da Gömme tip her model için mümkün. Tüm modellerin 15m, 20m, 25m veya 30m
versiyonları vardır!
 
1 adet sağ-sol su girişi, (Gömme veya Sıvaüstü) körkasa
1 adet demotne (Cam veya Saç) kapak
1 adet göbekten su beslemeli, manuel makara
1 adet 1” 20m veya 30m, yarı sert özel yangın hortumu
1 adet 1” nozul, USA UL ve Fm’e uygun
1 adet 1” veya 2”, pirinç DIN 14 461 yangın vanası
1 adet özel makara kolu
1 adet 1” x 2” DIN 14 342 hafif alaşım adaptör, 1” ara bağlantı hortumu ile
1 adet 6kg. yangın tüpü, ABC kuru kimyevi tip, TSE sertifikalı (opsiyonel)
 
(Makara ve iç malzemeler komple test edilmiştir.)
 
Demontable, indoor usage, fire hose cabinet with two doors. Optional Steel or Glass
Door. Recessed or Surface versions available for each model. All models have 15m,
20m, 25m, 30m versions available!
 
1 unit left-right water inlet, (Surface or Recessed) stell case
1 unit demontable (Glass or Stell) door
1 unit centrifugal water supply, manuel reel
1 unit 1”20m or 30m, semi-rigid special fire hose
1 unit 1” nozzle appropriate to USA UL and FM
1 unit 1” or 2” brass DIN 14 461 fire valve
1 unit special reel arm
1 unit 1”x 2” DIN 14 342 light alloy, adapter with 1” interval connection hose
1 unit 6kg, fire extinguisher, ABC dry powder, with TSE certificate (optional)
(Reel and all inside equipment are completely tested.)