İç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Korunucak mahalin durumuna göre iki şekilde uygulanır:
a) Hacim Koruma
b) Kısmi Koruma
Hacim koruma : Amaç tüm hacmi kapsayacak bir koruma yapmaktır. Bu nedenle korunacak mahallin hacmi, yüksekliği, ortalama sıcaklığı, kapatılamayan açıkların oranı bilgileriyle tasarım yapılı. Mahallin özellikleri ve riskin durumuna göre kısmi korumanın uygun olmadığı durumlarda bu yöntem uygulanır.
Kısmi koruma : Alan korumanın, tasarım kriterlerine göre ve korunacak bölgenin özelliklerine göre daha uygun ve ekonomik olduğu durumlarda uygulanır. Etrafı ve üstü hacim koruma sınırları dışında kalacak derecede açık risk bölgelerinde en ideal yöntemdir. Riskin pozisyonuna ve belli kriterlere göre iki uygulanış şekli vardır. üstten alan koruma ve alttan alan koruma.
KURU KİMYEVİ SİSTEMİ NASIL SÖNDÜRÜYOR ?
Kuru kimyevili sistemler yangın sırasında oluşan kimyasal reaksiyon zincirini kırarak tutuşmayı durdurur ve buna ek olarak yanan maddelerin üzerinde bir tabaka oluşturarak alevlerin hava ile temasını keser. Hacim koruma yönteminde tüm hacme boşalan kuru kimyevi toz; ortamda yanmanın devam edemeyeceği bir atmosfer oluşturur. Kısmi koruma yöntemiyle korunan sıvı yangınlarında, yanıcı sıvı ile etkileşime girerek yüzeyde sabunsu bir katman meydana getirir ve sıvının alevlenmesini engeller. Yanıcı ortam üzerinde oluşan bu tabaka aynı zamanda yüzeylerin soğumasını da sağlar.
KURU KİMYEVİ SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI ORTAMLARDAN BAZILARI
1) Ürün tamamlama işlemlerinin yapıldığı alanlar : Boya kabinleri kapalı veya açık ,Daldırma Tankları, Kaplama Makineleri ,Kurutma Fırınları.
2) Endüstriyel depolama ve işleme alanları : Parlayıcı sıvıların depolandığı ortamlar, Malzeme Depoları, Baskı – Matbaa Makinaları Yanıcı sıvıların toplandığı birikim hazneleri, Karışım Tankları.
3) Elektrikli cihazların bulunduğu mekanlar : Jeneratör odaları, Pompa odaları, Pano odaları, Trafo odaları.