Proje, Analiz ve Güvenliği Departmanı tarafndan yürütülen işletme’yi tanıma, inceleme ve araştrma gezileri.
 
Acil Eylem Planlarının hazırlanması (Yangından Korunması, Doğal Afetlerden Korunma ve Sabotajlardan korunma)
 
Mevcut yangın önlemlerine ilave olarak alınmas gereken önlemlerle ilgili maliyet – messiriyet esaslar dahilinde bte oluturulmas.
 
Gvenlii Danmanl.
 
MSDS formlarnn hazrlanmas, mevcutlarn yorumlanmas.
 
 
Yerleim planlar zerine mevcut ve ilave edilecek reaktif unsurlarn iaretlenmesi ve proje kriterlerinin tespiti (Tanabilir yangn sndrme cihazlar, sabit sulu yangn devreleri, yangn dolaplar, yangn alarm / ikaz sistemleri, otomatik ve / veya manuel kontroll sndrme sistemleri)
 
Tespit edilen aksaklklarn zaman kaybetmeden, neri ve Uygunsuzluk Rapor’lar ile letme’ye bildirilmesi ve bu kapsamda letme’nin yangn gvenliinin idamesinin salanmas (Uygulanmasnn yangn gvenlii asndan daha olumlu olaca tedbirler iin neri Raporu, standartlara yada ynetmeliklere aykrlk yaratan hususlar iin Uygunsuzluk Raporu hazrlanr.)
 
letme’nin yerleim planlarnn hazrlanmas ile Yangn ve Emniyet Planlarnn oluturulmas ve periyodik olarak revize edilmesi.
 
Yangn gvenlii ile tm hususlarn letme’ye zel yorumland, letme’nin sahip olduu tm yangnla mcadele ekipmanlar, yangn sndrme cihazlar ve sabit sndrme sistemlerinin say, yer, standartlara uygunluklarnn bildirildii ve performanslarnn deerlendirildii Yangn Gvenlik Rapor’unun sunulmas (yılda bir)