Proje, Analiz ve Güvenliği Departmanı tarafndan yürütülen işletme’yi tanıma, inceleme ve araştrma gezileri.   Acil Eylem Planlarının hazırlanması (Yangından Korunması, Doğal Afetlerden Korunma ve Sabotajlardan korunma)   Mevcut yangın önlemlerine ilave olarak alınmas gereken önlemlerle ilgili maliyet – messiriyet esaslar dahilinde bte oluturulmas.   Gvenlii Danmanl.   MSDS formlarnn hazrlanmas, mevcutlarn yorumlanmas.     Yerleim […]