Pasif yangın güvenlik önlemleri, mimar ve/veya tasarım ekibinin, dogrudan yapının araziye yerlesimindeki planlamadan, yapıdaki pencere büyüklüklerine, mekanların birbirine göre konumlandırılmasına, kaçıs yollarının boyut ve özelliklerine kadar her

pasif yangını pasif yangın

asamada düsünmesi gereken, bir takım önlemler dizinidir. Pasif yangın güvenlik önlemleri, bir çok ülkede, bina insa yönetmeliklerinin en önemli bölümlerini olusturmaktadır.
Yangının, en küçük alanda durdurulması, can ve mal kaybının önlenmesi için alınacak yapısal önlemler, pasif yangın güvenlik önlemleri çerçevesindedir.
Tüm bu kriterleri saglayabilmek için, pasif yangın güvenlik önlemlerini farklı tasarım degiskenleri çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Tasarım degiskenlerinin farklı ölçeklerde ele alınması, yangın esnasında, yangının davranısını ve buna karsı alınabilecek önlemleri basarılı kılar.

Pasif yangın güvenlik önlemlerinde etkili olan tasarım degiskenleri;

Yerlesme ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri  Bina ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri

Mekan ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri

Yapı elemanı ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri

Malzeme ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri ana baslıkları ile ele alınır .

Pasif yangın güvenlik önlemlerinin bu derece genis bir alanda ele alınması, yangın esnasında can ve mal güvenliginin korunmasını en yüksek seviyeye çıkarır.
Pasif yangın güvenlik önlemlerinden, yerlesme ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına; kent dokusu, binalar arasındaki mesafeler ve cephelerin ulasılabilirligi, bina ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına; bina fonksiyonu, bina biçimi, binadaki yanıcı malzeme miktarı ve bina tasıyıcı sistemi, mekan ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına; düsey sirkülasyon alanları, yatay sirkülasyon alanları, gizli bosluklar ve yangın kompartımanları, yapı elemanı ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına; döseme ve duvarlar, yangın duvarları, bina cepheleri, çatılar, duman kesici elemanlar ve merdivenler, malzeme ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına ise; malzemelerin yanıcılık sınıfları ve malzemeleri duman çıkarma özellikleri girer .
Pasif yangın güvenlik önlemlerini sekillendiren bu tasarım degiskenleri, mimari tasarım asamasında, iki
kaplama
grupta ele alınır. lk grup; yangın riskini sınırlamaya yönelik eylemler olup, yangın yükü tayini, yapının arazi üzerindeki konumu, yapı malzemelerinin yangın karsısındaki davranısları ve yapı tasıyıcı sisteminin yangından korunmasına yönelik tasarım degiskenlerinden olusur. kinci grup ise, yangın riskinin gerçeklesmesi durumunda, en az can ve mal kaybına en aza indiren faktörler olarak, yapılarda duman kontrolü ve yangından kaçıs yollarının planlanmasıdır.
Binalarda, yangın esnasında, insanları güvenli bir bölgeye ulastırmak için yeterli nitelik ve sayıda kaçıs yolu bulunmalıdır. Kaçıs yollarının, nasıl ve ne kadar olması gerektigini gösteren çesitli modelleme teknikleri mevcuttur. Bu modelleme teknikleri ve çözüm önerileri, mimar ve/veya tasarım ekibinin düsünsel yaklasımları dısında kalmasından dolayı, çalısmada sınırlılıklar kapsamında yer almaktadır.
Yangın esnasında, kaçıs yollarının saglaması gereken en önemli faktör, binada bulunan insanların en kısa süre içerisinde tahliyesinin saglanmasıdır. Bina içerisinde kaçıs yolları için ayrılan alanlar; insanların, panik ve yangınlarda kurtulus alanlarıdır.
Bu sebeple, kaçıs yolları yangına ve dumana karsı korunmus olmalıdır .