Gazlı söndürme yapılan mahallerde, sistemin etkili olabilmesi için söndürücü gaz oda içinde yeterli süre kalmalıdır. Bu amaçla oda sızdırmaz olarak inşa edilmelidir.
Oda sızdırmazlık testi, bu işe özgü düzenek ile yapılmalıdır. Bu düzenek fan, elektronik ölçüm cihazı, güç kaynağı ve bilgisayar programından oluşmalıdır. Düzenek odada gerekli basıncı sağlamak için fanın devir sayısını otomatik olarak ayarlamalıdır. Fanın ve elektronik ölçüm cihazının kalibrasyon sertifikası olmalıdır ve bilgisayar programı lisanslı olmalıdır.
Oda içinde havalandırma kanalları varsa, bu kanalların uygun yerlerine damper konmalıdır. Söndürücü gaz boşalımı sırasında bu damperler otomatik olarak kapanmalıdır. Sızdırmazlık testine başlamadan önce bu damperler kapalı konuma getirilmelidir.
Test aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.
1. Modüler panel, fan ile birlikte odanın kapısına monte edilir.
2. Programa oda ve söndürücü gaz ile ilgili gerekli bütün veriler girilir.
3. Fan ile oda basınçlandırılır (pressurizing) ve ölçüm yapılır.
4. Odada negatif basınç oluşturulur (depressurizing) ve ölçüm yapılır.
5. Bu iki ölçüm sonrası elde edilen değerler lisanslı bilgisayar programına girilir.
6. Programın vereceği rapora göre odanın sızdırmaz olup olmadığına karar verilir.
7. Oda testi geçemezse, kaçak yeri bulunmalıdır ve kapatılmalıdır. Test tekrar yapılmalıdır.
Oda sızdırmazlık testinde ve hesaplamalarda TS ISO 14520 standardı esas alınmalıdır. Söndürücü gazın oda içinde 10 dakika süre ile kalması esastır. Ancak otorite daha kısa bir sürenin yeterli olduğuna karar verebilir. Test, oda duvarlarındaki tüm inşai ve mekanik işler bittikten sonra yapılmalıdır. Test sonrası oda duvarlarından herhangi bir boru vb. geçişi yapılırsa, test yeniden yapılmalıdır. Odanın kapısı ve eşiği sızdırmaz olmalıdır. Kapıyı kendiliğinden kapatan hidrolik kapı kapatıcı olmalıdır.