Firmamız bünyesinde çalışan konusunda uzman ve eğitimli personel tarafından inşaat aşamasında olan işletmeler , yangın güvenlik önlemleri tamamlanmamış işletmeler veya yangınla ilgili alınmış mevcut önlemleri aktif olarak çalışmayan işletmeler de olması gereken tüm yangın güvenlik önlemleri ( otomatik sönd.sistemleri , sprinkler sistemleri , yangın dolapları , hidrant sistemleri , algılama sistemleri , yangın söndürme cihazları […]
Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve […]
Bu bir Ulusal BasınHABERİDİR!!! ”Ev Hediyesi Olarak Yangın Söndürme Tüpü Götürün” Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri yangın eğitimlerine devam ediyor. Burdur İtfaiye Müdürü “Yeni Ev Alanlar Ev Hediyesi Olarak Yangın Söndürme Tüpü Götürün” Ulusal Basın HABERİNDEN ALINTIDIR!!! 2013 yılında da eğitim çalışmalarını sürdüren İtfaiye Müdürlüğü okullardaki ilk eğitimini Sağlık Meslek Lisesi’nde gerçekleştirdi. Gerçekleştirdikleri yangın eğitimleri […]
Firmamız bünyesinde çalışan konusunda uzman ve eğitimli personel tarafından firmanızda , iç hizmet kanunu ve firmanızın risk durumu göz önünde bulundurularak olması gereken yangın güvenlik önlemleri ile ilgili bir rapor hazırlanır ve tarafınıza sunulur. Lütfen daha detaylı bilgi için müşteri temsilcilerimizle temasa geçiniz.
YANGIN EĞİTİM DANIŞMANLIĞIYangın risklerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması Yangın sistemleri için projelendirme İhale kiti hazırlanması Standartlarda belirlenen kontroller için check-list’lerin oluşturulması Haberli – habersiz denetimler Yangın ve tahliye eğitim ve tatbikatları Yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü, test edilmesi SİSTEM TASARIMI ve HAYATA GEÇİRİLMESİ Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi […]
YANGIN DANIŞMANLIĞI Yangın risklerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması Yangın sistemleri için projelendirme İhale kiti hazırlanması Standartlarda belirlenen kontroller için check-list’lerin oluşturulması Haberli – habersiz denetimler Yangın ve tahliye eğitim ve tatbikatları Yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü, test edilmesi SİSTEM TASARIMI ve HAYATA GEÇİRİLMESİ Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi […]
Yangın Eğitimleri Dersin Amacı Yangın Kimyasını öğrenmek, yangın güvenlik önlemlerini almak. Yangın esnasında doğru hareket tarzı ve müdahale yöntemlerini öğrenmek. Acil eylem ekipleri olan söndürme, kurtarma, ilkyardım, koruma ve tahliye ekipleri kurmak Muhtemel can kayıpları önlemek amacıyla binayı hızlı, güvenli, planlı bir şekilde tahliye etmek olacaktır.   Yangın Eğitimini Şirket Personeliniz Neden Almalı? 19 Aralık […]
    BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ   Belediye İtfaiye Yönetmeliği   İçişleri Bakanlığından   Resmi Gazete Tarihi : 21/10/2006   Resmi Gazete Sayısı : 26326   BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar     Amaç     Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme […]
İşletmeler için yangın güvenliği eğitimi YANMA, MADDENİN ISI VE OKSİJENLEbirleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde yangın olaylarının risk ve kaynakları artmaktadır. Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitimden geçmemek yangının oluşmasında önemli bir nedendir. Yangını gerçekleşmesi halinde meydana gelen kayıpların önlenmesi ve ya azaltılması için […]
İşletmeler için yangın güvenliği eğitimi YANMA, MADDENİN ISI VE OKSİJENLEbirleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde yangın olaylarının risk ve kaynakları artmaktadır. Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitimden geçmemek yangının oluşmasında önemli bir nedendir. Yangını gerçekleşmesi halinde meydana gelen kayıpların önlenmesi ve ya azaltılması için […]