YANGIN EĞİTİM DANIŞMANLIĞIYangın risklerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması
Yangın sistemleri için projelendirme
İhale kiti hazırlanması
Standartlarda belirlenen kontroller için check-list’lerin oluşturulması
Haberli – habersiz denetimler
Yangın ve tahliye eğitim ve tatbikatları
Yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü, test edilmesi
SİSTEM TASARIMI ve HAYATA GEÇİRİLMESİ
Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması
Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması.
Raporun sunumu ardından, gerekli alt sistemlerle birlikte ihale kiti ve şartnamenin hazırlanarak teslim edilmesi.
İhale süreci için danışmanlık hizmeti verilmesi. Toplanan tekliflerin uygunluğunun kontrolü. Müteahhit firma ile gerçekleştirilecek sözleşme için danışmanlık hizmeti verilmesi
Montaj denetimi. Yapım aşamasında yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü
Sistemin teslim aşamasında testlere nezaret edilerek “olur” verilmesi.
Muayyen veya gayrı muayyen zamanlarda yapılanmanın denetimi ve sonuçların raporlaştırılması.
Tesis dahilinde meydana gelebilecek fizik veya üretim süreci ile ilgili değişikliklerin yangın yapılanmasına etkilerinin incelenerek sisteme uyarlanması.
.
CHECK-UP / RİSK ANALİZİ
Mevcut yapılanma üzerinden kontrol sonuçları ve önerilerin raporlaştırılması
.
YANGIN TALİMATI  VE EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI
Tesise uygun, Rutin ve Acil Durum Yangın Talimatı’nın İSO 9000 ve NFPA standartlarına uygun olarak hazırlanması
Standartlarda belirlenen kontroller için check listlerin oluşturulması
Talimatlar çerçevesinde yangın ekipleri ve kriz masası uygulamasının oluşturulması
Oluşturulan ekipler için özel eğitim verilmesi ve raporlaştırılması
Ekiplere ve çalışanlara yangın tatbikatlarının yaptırılması, sonuçların görseller eşliğinde raporlaştırılarak sunulması
.
nfpa
.
Yangın eğitimlerimiz için lütfen eğitimler bölümünü ziyaret ediniz