Bu tip sistemlerde borular içerisinde basınçlandırılmış hava veya su bulunmamaktadır. Baskın alarm vanası otomatik yangın algılama sistemiyle birlikte devreye girerek ortama hızlı ve yüksek debiyle suyu boşaltmaktadır. Bir önlem olarak alarm vanasını manuel olarak devreye sokulabilmesi gerekmektedir.
Yangın yükünün yüksek olduğu ve hızlı bir yayılmanın beklendiği alanlarda tercih edilmesi gerekmektedir.