Bu tip sistemlerde boruların içerisinde basınçlı hava veya inert gaz bulunmaktadır. Sistemi besleyen depo ile yağmurlama başlıkları arasındaki vana kapalıdır. Yağmurlama başlığı aktive olduktan sonra borulardaki basınç hızla düşmeye başlayacak ve boru girişinde yer alan valfin açılmasıyla birlikte borulara su girişi başlayacaktır.
Donma riskinin olduğu, ani müdahalenin gerekmediği alanlarda kullanılması gerekmektedir.
Sistem tasarlanırken vana açıldıktan sonra en uzak noktaya 60 sn içerisinde suyun ulaşması gerekmektedir. Alarm vanasına hava beslemesi yapılan kaynak sürekli olmalı ve sistemin dolumunu 30 dk gerçekleştirebilmelidir.