Yangın Riskini Yönetebilirsiniz.!

Deneyimli endüstriyel yangın uzman kadromuz ile; işletme tesislerinde yangın güvenliğinin sağlanması ve idamesi maksadıyla, bugüne kadar yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, yeni yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uygunluğunun kontrol ve adaptasyonunun sağlanması.

Mevcut Durum Tespit ve Risk Analizi

  • Yerleşim planlarının hazırlanması (A3 – A4 boyutunda)
  • Yerleşim planı üzerine tehlike profilinin yerleştirilmesi. (yanıcı, parlayıcı, vb. md.)
  • Yerleşim planı üzerine mevcut ve ilave edilecek reaktif unsurların işaretlemesi ve proje kriterlerinin tespiti. (Seyyar söndürme cihazlar – sabit sulu yangın devresi – yangın dolapları – yangın alarm / ikaz sistemleri – otomatik ve / veya kontrollü söndürme sistemleri vs)

Riskler ve Riski Karşılayacak Önlemler

  • Genel hizmet riskleri (yapı güvenliği, bina / kat bazında kullanıma dayalı risk)
  • İşletme riskleri (tesellüm, depolama, sevkiyat, bakım, tadilat – yenileme vs. riski)
  • Aktif Önlemler.
  • Pasif Önlemler.
  • Reaktif uygulamalar. (olay meydana geldiğinde yapılacaklar ve ihtiyaç malzemeleri)
  • Proaktif uygulamalar. (olay meydana gelmeden / gelmemesi için yapılacaklar)

Bilirkişi Hizmetleri