1.    Kusurlu İnşaat
  2-   Kusurlu Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Armatürleri
  3-   Sürtünme Sonucu Isınan Yüzeylerden Kaynaklanan Yangınlar
  4-   Makine ve Aşırı Isınmış Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Yangınlar
  5-   Kesme ve Kaynak İşleri, Kıvılcım Sıçramasından Kaynaklanan Yangınlar
  6-   Statik Elektriklenme Neticesinde Meydana Gelen Kıvılcımlardan Kaynaklanan Yangınlar
  7-   Ergimiş Metallerin Çevreye Sıçramasından Kaynaklanan Yangınlar
  8-   Açık Alevlerle Oluşan Yangınlar
  9-   Kendiliğinden Tutuşma Sonucu Çıkan Yangınlar
  10- Kimyasal Maddelerin Patlaması, Parlaması ve Yanması Sonucu Çıkan Yangınlar
  11- İş Kazaları Neticesinde Çıkan Yangınlar
  12- Bitişik, Komşu İşyerlerindeki Yangınların Sirayeti ile Çıkan Yangınlar
  13- Sabotaj Sonucu Çıkan Yangınlar
  14- Yıldırım Düşmesi, Su Baskını, Deprem gibi Doğal Afetler Neticesinde Çıkan Yangınlar
  15- Isı Verici Işınların Mercek, Cam, Ayna, Cilalı Madeni Yüzeyler v.d. Vasıtası ile Yanıcı Madde Üzerinde Toplanması Neticesinde Çıkan Yangınlar
  16- Yangın Nedenlerini Oluşturan İNSAN FAKTÖRLERİ
 • –          Bilgisizlik ( Eğitimsizlik )
 • –          Bilinenleri Önemsememek ( İhmal – Lakaytlık )
 • –          Tedbirsizlik ( Gereken Kontrolleri Yapmamak )

                 17-YANGINDAN, KORUNMA ve YANGINA KARŞI önlemlerin alınmaması!!!