Sanayi ve ticaret, enerji, ulaşım, sanat, bilim, eğitim ve askeri alanlarda değişik risk ve yangın potansiyeline göre aktif ve pasif yangın sistemleri bulunmaktadır. Birçok disiplini kapsayan ve içiçe girmiş olan yangın riskleri arasında en yüksek olan risk dikkate alınarak, tasarım ve uygulama yapılmaktadır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile beraber, yangın yüklerinin de arttığı ve buna […]