Sanayi ve ticaret, enerji, ulaşım, sanat, bilim, eğitim ve askeri alanlarda değişik risk ve yangın potansiyeline göre aktif ve pasif yangın sistemleri bulunmaktadır. Birçok disiplini kapsayan ve içiçe girmiş olan yangın riskleri arasında en yüksek olan risk dikkate alınarak, tasarım ve uygulama yapılmaktadır.
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile beraber, yangın yüklerinin de arttığı ve buna paralel olarak da yangın algılama ve söndürme sistemlerindeki gelişmelerin diğer disiplinlerde etkilenerek geliştiği bilinmektedir.
Tesislerin yangına karşı korunması maksadıyla riske ve senaryolara göre tasarım yapmak ve yürürlükte olan ulusal, uluslarası kurallara göre sistem seçimi, ithalatı, montaj ve testleri ile bakımlarını yapmak üzere organize olmuş bulunuyoruz.
Belirtilen tesislerde kullanılacak olan donanımlar ve sistemler ile söndürme ajanlarının tamamı sertifikalı ve ithaldir. Sadece boru, bağlantı elemanları, karşılanmaktadır. Tüm sektörlerde kullanılan sistemler ve alınacak olan önlemleri ayrı ayrı gruplandırmak yerine benzer riskleri aynı grup altında toplamış bulunuyoruz..