Sulu söndürme sistemleri suyun söndürme ve soğutma etkisi nedeniyle uzun yıllardan beri en yaygın olarak kullanılan sistemlerdeir. Su, kolay bulunabilirliği, devamlılığı ve düşük maliyeti ile yangın söndürmede en etkili ve en tercih edilen söndürücü olarak her zaman yerini koruyacaktır.
 
Sulu söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulamasında uyulması gereken kriterler aşağıda belirtilmiştir.
 
 
Sulu söndürme sistemi tipleri;
 
• Hidrant sistemleri
• Yangın dolabı sistemleri
• Sprinkler sistemleri
 
 
Bina tehlike sınıfları;
 
• Düşük tehlile sınıfı
• Orta tehlike sınıfı
• Yüksek tehlike sınıfı
• Özel tehlike sınıfına giren binalar (yüksek depolar, kimya tesisleri vs.)
 
Sulu söndürme sistemi tasarımı yapılırken gerekli su debisi ve su miktarı ihtiyacının belirlenmesi en önemli noktadır. Bu değerler belirlenirken binanın tehlike sınıfı ve içerdiği malzemelerin yanma özellikleri dikkate alınmalıdır. Yangın suyu deposu sadece yangın rezervi olarak tutulmalı, başka amaçlarda kullanılmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 
Sulu söndürme sistemlerinin periyodik olarak bakımları yapılmalı ve sistemler her an yangın çıkacakmış gibi çalılşmaya hazır durumda tutulmalıdır. Sistemde izlenebilir kesme vanaları kullanılmalı ve vanaların kapalı kalma ihtimali ortadan kaldırılmalıdır.
 
 
Kriterler;
 
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik-2007
• TS-EN 12845 “Sprinkler Sistemleri Tasarımı” -2006
• NFPA 13 “ Standard for the Installation of Sprinkler Systems” -2007
 
 
Sprinkler Sistemi Tipleri;
 
• Islak Borulu Sprinkler Sistemleri
• Kuru Borulu Sprinkler Sistemleri
• Ön Tepkili Sprinkler Sistemleri
• Kilitlemesiz
• Tek kililemeli
• Çift kilitlemeli
• Baskın Sprinkler Sistemleri