Sabit sıcaklık dedektörleri ısının belirlenen seviyenin üzerine çıkması halinde devreye girmektedir. Dedektörlerinin çalışma sıcaklığı 58 derece ve üzeri için geçerli olup dedektörlerin kullanılacağı yere uygun olarak seçilmesi gerekmektedir. Sabit sıcaklık dedektör tipleri 3 kısma ayrılmaktadır.

Erime Kabiliyeti Yüksek Malzemeden Yapılmış Olan Dedektörler

Isı dedektörlerinde, azami erime kabiliyeti olan kurşun, kalay gibi maddeler kullanılabilir. Bu maddelere en güzel örnek yağmurlama sistemlerindeki başlıklardır. Su akış ağzındaki madde sıcaklıkla eriyerek suyun akışını sağlamaktadır. Bu tip maddeler, ayrıca elektrik sigortalarında da kullanılarak aşırı ısınma olması halinde sigorta atarak yangının başlamasını önlemektedir.

Hat Tipi Dedektörler

Bu tip dedektörlerde iki uç, ısı duyarlılığı olan izolasyon malzemesi ile çevrilmiş olup yan yana durmaktadır. Bunların dış yüzeyleri koruyucu bant ile çevrilmiş olup en dış yüzeyinde ise tüm bunları saran bir kablo bulunmaktadır. Dedektörün kullanıldığı yerdeki ısı tasarım değerine ulaştığı anda kablolar eriyerek iki uç birbirine değerek alarmın devreye girmesini sağlamaktadır.

Bimetalik Tip Dedektörler
Genleşme katsayısı faklı olan bir araya getirilmiş iki metalin ısıtılması sonucu devreye giren sistemlerdir. Bu tip dedektörler oldukça hassas tiptedir. Bu tip dedektörlerin diğerlerinden farkı sıcaklık normal seviyeye düştüğünde dedektör tekrar kullanılabilmektedir. Diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değildir.