Yaygın olarak kullanılmaktadır. Su akışını kontrol eden valfin, ayak ve gövde arasındaki donma noktasının altında bulunduğu taban valfli (kuru gövde) hidrantlardır. Bu hidrantın özelliği sadece ihtiyaç duyulduğunda hidranta su girişine müsaade edilmesinden ötürü hidrant gövdesinin olağan durumlarda boş oluşudur. Bu tip hidrantlar iklimin suyu dondurabilecek kadar soğuk olduğu bölgelerde kullanılır. Kuru gövdeli hidrantlarda, boşalan suyun akması için drenaj sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Örnek olarak hidrantın altında toprak kazılarak çakıl ve taşla doldurulabilir.