Yangın Güvenliği Eğitimi

YANMA, MADDENİN ISI VE OKSİJENLEbirleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde yangın olaylarının risk ve kaynakları artmaktadır. Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitimden geçmemek yangının oluşmasında önemli bir nedendir. Yangını gerçekleşmesi halinde meydana gelen kayıpların önlenmesi ve ya azaltılması için uygulanmakta olan yangın güvenlik kuralları gözden geçirilmeli, değişen risk kaynakları doğrultusunda güncellenmelidir.
YASAL ZORUNLULUK
Çalışma ortamını sağlık ve güvenliğini arttırmayı hedefleyen yangın ve yangından korunma eğitiminin verilmesi yasal bir zorunluluktur.
• Yangın nedenleri ve kaynakları,
• Yangından korunma yöntemleri,
• Yangın söndürmede kullanılan sabit ve taşınılabilir sistemlerin etkin kullanımı ve
• Tahliye uygulamaları
Konularında uygulama odaklı eğitimler sunmaktadır.
 Eğitim Süresi:1 gün
 Hedef Kitle :Yöneticiler,
Tüm çalışanlar.
 
Detaylı bilgi için lütfen Eğitim Planlama departmanımız ile görüşüsünüz.