CO2 gazlı söndürme sistemi tasarım konsantrasyon aralığı %34 – %60 dır. Tasarım konsantrasyon değeri yanıcı malzemenin özelliklerine göre belirlenir. Local koruma yönteminde CO2 gaz miktarı hesaplanırken korunan ekipmanın hacmi ve bulunduğu koşullar dikkate alınır. gerekli hesaplar ilgili standartlar doğrultusunda yapılmalıdır.
 
Sistem Özellikleri;
 
• İnsanlı mahallerde kullanılamaz
• İnsanlı mahellerde kullanılması durumunda insan sağlığını koruyucu gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır (izlenebilir güvenlik vanası, geciktirme hücresi vs.)
• Düşük gaz maliyeti ile test edilebilirlik
• İletken değildir
• Söndürme işlemi sırasında görüş mesafesi kaybolur
• Uygulamadan sonra temizlik gerektirmez
• Local olarak uygulanabilir
• Yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınlarında etkilidir
• 60 bar basınç altında sıvı olarak silindirlerde depolanır
• Soğutma etkisi ile yeniden alevlenmeyi önler
• Derin yangınlar üzerinde uygulanabilir ve etkilidir
• Elektrik yangınlarında uygulanabilir ve etkilidir
• Kimyasal madde yangınlarında uygulanabilir ve etkilidir
 
Kullanım Alanları;
 
• Trafo odaları
• Pano odaları
• Kablo ve tesisat galerileri
• Enerji santrali türbinleri
• Gemi makina daireleri
• Jeneratör odaları
• Yanıcı ve parlayıcı sıvı depolama alanları
• Boya kabinleri
• Boya karışım üniteleri
• Bitümleme havuzları
• Arşivler
• Cips fabrikaları kızartma havuzları
• Endüstriyel tesis üretim makinaları ve üretim bantları
• Lastik fabrikaları solvent üniteleri
• Toz toplama kanalları