Orta ve büyük boy işletmeler için tercih edilen sistemlerdendir. Noktasal algılama prensiberine göre çalışmaktadır. Loop prensibine göre dizayn ve proje edilir. Her bir loop üzerine yaklaşık 128 yangın elemanları bağlanabilir. Loop sayısı yangın panelinin kapasitesi ve bağlantıları ile sınırlıdır. Herhangi bir alarm durumunda alarmın hangi noktadan geldiği panel üzerinden kolayca görülür.