1. GİRİŞ Yangın, çok eski çağlardan bu yana insanlığı tehdit eden, zarara uğratan ve üzen doğal tehlikelerden biri olmuştur. Özellikle şehirleşmenin arttığı günümüzde çok katlı binalarda oluşan yangınlar, büyük mal ve can kayıplarına yol açabilmektedir. Modern endüstri de gelişip değiştikçe, yangın tehlikesini önleme işi daha zor ve karmaşık bir hale gelmiş, bütün yapıların ya da […]