Köpük konsantrelerininsinin su ve hava ile basınçlar altında oluşturduğu kabarcıkların topluluğuna yangın söndürme köpüğü  denilmektedir. Köpük; köpük konsantreleri, su ve havadan oluşur. Yanıcı ve parlayıcı sıvı içeren özel risk taşıyanlar, depolama tankları, tanker dolum sahaları, gibi alanlarda düşük yayılımsağlanmış köpüklü sprinkler sistemleri projelendirilerek uygulanabilir. Bu sistemlerde köpük kabarcıklarını sıvı yüzeyine oran ile boşaltır. Böylece soğutma […]
Yangın söndürme tüpleri seçilirken, yangınlar hakkında ne kadar iyi tahmin yapılırsa, yangın söndürme tüpü seçimi de o kadar iyi yapılır. Yangın söndürme cihazları baslangıç yangınlarında ilk müdahale içindir. Yangın sınıfına göre uygun seçilmiş yangın söndürücü ile dogru zamanla ve dogru kullanimla yapilan müdahalede yangin kesinlikle söndürülür. • Yangin söndürme cihazlari kullanim yerine uygun olmalidir. Her […]