Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpük konsantrelerininsinin su ve hava ile basınçlar altında oluşturduğu kabarcıkların topluluğuna yangın söndürme köpüğü  denilmektedir.
Köpük; köpük konsantreleri, su ve havadan oluşur. Yanıcı ve parlayıcı sıvı içeren özel risk taşıyanlar, depolama tankları, tanker dolum sahaları, gibi alanlarda düşük yayılımsağlanmış köpüklü sprinkler sistemleri projelendirilerek uygulanabilir. Bu sistemlerde köpük kabarcıklarını sıvı yüzeyine oran ile boşaltır. Böylece soğutma ve yanıcı sıvı yüzeyi üzerinde yoğunlaşmış bir tabaka oluşturulur ve yangını söndürür. Alanın köpük ile doldurulmasının istendiği, hava ile yangın temasının engellenmeye çalışıldığı yerlerde yüksek yayılımlı köpük sistemleri tercih edilir. İyi yapılmış köpükler; sağlamlık, yapışkanlık, yangını hızlı kilitleme, ısıya dayanıklılık, buhar tutma, yeniden parlamanın engellenmesi ve yangını etkili biçimde söndürme gibi özelliklere sahiptir.
köpüklüs
Yangın köpükleri genleşme oranlarına göre üç sınıfa ayrılır.
Düşük Genleşmeli Köpükler    : 20:1 ‘e kadar
Orta Genleşmeli Köpükler       : 20:1 – 200:1  arası
Yüksek Genleşmeli Köpükler  : 200:1 ‘den yüksek
Köpük Konsantresi Çeşitleri
Protein Esaslı Köpük Konsantresi (P)
Flouroprotein Esaslı Köpük Konsantresi (FP)
Alkollere ve Solventlere Dayanıklı Flouroprotein Esaslı Köpük Konsantresi (FFFP)
Alkollere ve Solventlere Dayanıklı Su ile Film Yapıcı Flouroprotein Esaslı Köpük Konsantresi (FFFP – AR)
Su ile Film Yapıcı Sentetik Esaslı Köpük Konsantresi (AFFF)
Alkollere ve Solventlere Dayanıklı Su ile Film Yapıcı Sentetik Esaslı Köpük Konsantresi (AFFF – AR)
Sentetik Bazlı Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantreleri (Meteor P+)
Kullanım Alanları
 • * Rafineriler,
 • * Tank Çiftlikleri,
 • * Limanlar ve İskeleler,
 • * Tanker Dolum – Boşaltma Alanları,
 • * Depolama Sahaları,
 • * Üretim Sahaları,
 • * Kimyasal Proses  Sahaları,
 • * Uçak Hangarları,
 • * Helikopter Hangarları,
 • * Askeri Tesisler,
 • * Enerji Üretim Alanları,
 • * Jenaratör Odaları,
 • * Deniz üstü Platformlar,
 • * Sivil Savunma,
 • * İtfaiye Teşkilatları,
 • * Marin Uygulamalar

Gazlı Söndürme Sistemleri Dolum

Otomatik gazlı söndürme sistemleri telekomünikasyon merkezleri,elektrik odaları, arşivler,müzeler ve medikal sistemler gibi özel öneme ve değere sahip mahallerde güvenle kullanılan sistemlerdir.Bu sistemlerin içerisinde kullanılan kimyasala bağlı olarak,insan sağlığına zarar vermemesi,ozona zarar vermemesi,söndürme sonrası temizlik gerektirmemesi ve korozif etki yaratmadığı için sözkonusu mahallerde tercih edilebilir.
Gazlı Söndürme Sistemlerinin ayırt edici özelliklerinden biri de portatif tüpler gibi, silindirlerinin (ya da tüplerinin) söndürücü kimyasalı ile yeniden doldurulabilir olmasıdır. Bu maddeler HFC türevi laboratuar ortamında üretilen maddeler olduğu gibi, Argon ya da Karbondioksit gibi Atmosferde bulunan gazlar da olabilir.