Uygun üretim, temiz fabrika, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak, Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek, Çevreye faydalı projeler başlatmak, uygulamaya geçmek ve takip etmek, Çevresindeki tüm canlılara saygılı, örnek bir kurum olmak.