İşletmelerin yangın müdahale ekiplerinin farklı yangın senaryolarına göre eğitilmesi ve bu ekiplere düzenli olarak tatbikat yaptırılması muhtemel bir yangın durumunda müdahaleyi kolaylaştıracak ve oluşacak hasarın minimum seviyede kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca tesis sahiplerinin tesisle ilgili bütün detayları sorumlu itfaiye ekibiyle eksiksiz olarak paylaşması muhtemel bir yangına müdahaleyi kolaylaştıracaktır.
Gerçekleştirmek istediğiniz Eğitim ve Tatbikatlar için Müşteri temsilcilerimizden Eğitim ve Tatbikat Uygulama departmanlarımız için uygun zamanları hakkında detaylı bilgi alınız.