Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkısı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir. Ayrıca kolay ulaşım ve kullanım açısından zeminden yükseklikleri 120cm’yi geçmeyecek şekilde olmalıdır.