TEMEL YANGIN EGİTİMİ

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ
ADI: TEMEL YANGIN EĞİTİMİ
KODU: CEB 06
EĞİTİM AMACI
Eğitime katılan kişilere yangın hakkında genel bilgileri, yangın tehlike kaynaklarının, yangının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ve tahliye yöntemlerinin anlatılması.
EĞİTİM KAPSAMI
Yanma ve yangınla ilgili temel bilgiler
Yangın sınıfları ve söndürme maddeleri
Aktif ve pasif yangın güvenlik önlemleri
Yangın tehlike kaynakları
Yangınla mücadele yöntemleri
Yangın ve insan sağlığı
Yangında tahliye yöntemleri
Genel değerlendirme, soruların cevaplanması, örnek dökümanların sunumu, anket
KATILIMCILAR
Yöneticiler, uzmanlar, mühendisler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alacak çalışanlar, süreç iyileştirme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler.
KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, Maksimum 20 kişi.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 gün (3 saat)
SERTİFİKA: Tüm Türkiye’de geçerli olan kişiye özel katılım sertifikası verilecektir.
Temel Yangın Eğitimi Akademi CEBSAN Özel EğitimDepartmani ile yapılmaktadır.

temel yangın eğitimi

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek.

 Lütfen, Daha detaylı bilgi için müşteri temsilcilerimizden bilgi alınız.
Eğitime Katılacaklar : Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri.
Verilecek Sertifika : Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.
Süre : 4 Saat (2 Saat Uygulamalı)
 KAPSAM

 • Neden yangın eğitimi
 • Yasal Mevzuat ve standartlar
 • Yangın farkındalığı
 • Yangın ve temel kavramlar
 • Yanma ve yangın bilgisi
 • Yanıcı maddeler
 • Yanma çeşitleri
 • Yanma Ürünleri
 • Yangınların Sınıflandırılması
 • Yangın Nedenleri
 • Yangının sebep olan etkenleri
 • Yangın türleri
 • Yangın yerindeki Tehlikeler
 • Yangın Önleyici Tedbirler
 • Yangın söndürme yöntemleri
 • Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri
 • Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Teknikleri
 • Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemleri
 • Yangın ve İnsan davranışı
 • Yangın Acil Durum Planı
 • Yangın Acil Durum ekipler