TEMEL YANGIN EĞİTİMİ ADI: TEMEL YANGIN EĞİTİMİ KODU: CEB 06 EĞİTİM AMACI Eğitime katılan kişilere yangın hakkında genel bilgileri, yangın tehlike kaynaklarının, yangının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ve tahliye yöntemlerinin anlatılması. EĞİTİM KAPSAMI Yanma ve yangınla ilgili temel bilgiler Yangın sınıfları ve söndürme maddeleri Aktif ve pasif yangın güvenlik önlemleri Yangın tehlike kaynakları Yangınla mücadele […]
Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve […]