Radyan enerji algılayıcılı yangın dedektörleri; yanma reaksiyonunun sonucu ortaya çıkan ve optik kuralına uyan radyan enerjiyi algılayan dedektörlerdir. Kıvılcım ve alev dedektörü olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Bu tip dedektörlerin seçimi uzmanlık gerektirmekle birlikte kullanıldığı alandaki malzemenin yayacağı spektrum dalgaları ile uyumlu seçilmesi gerekmektedir. 

Alev Dedektörleri: Alev dedektörleri spektrum içerisindeki UV ve/veya IR oranına göre çalışmaktadır. Çalışma prensiplerine göre üç grupta toplanmaktadır. Bunlar; ultraviyole alev dedektörleri, kızılötesi alev dedektörleri ve kızılötesi /ultraviyole alev dedektörleridir.

Ultraviyole Alev Dedektörleri: UV dedektörler; hidrokarbonlar (sıvılar, gazlar ve katılar), amonyak, kükürt, hidrojen gibi birçok yangına karşı hassasiyet göstermektedir.

Kızılötesi (Infrared) Dedektörler: Kızılötesi dedektörler; filtre ve istenmeyen dalga boylarını filtreleyen ve sadece IR enerjiye duyarlı olan photovoltaic ve photoresistive hücrelere odaklanmaktadır.
IR ve UV Dedektörler: IR ve UV sensörlere sahiptir. Bireysel olarak IR ve UV’lere göre daha az yanlış alarm vermektedir.
Kıvılcım Dedektörleri: Kıvılcım dedektörlerinin kıvılcımın devam etmesi halinde büyük yangınların çıkma ihtimali olan yerlerde veya patlamaya neden olabilecek yerlerde kullanılması gerekmektedir. Genellikle taşıma bantlarına veya kanallara monte edilerek bu kısımlardan geçen yakıt gözlemlenir veya pamuk depolarında harman hallaç ünitelerinde yerleştirilir. Sistemin verimli olarak çalışabilmesi için karanlık bir ortamın olması gerekmektedir.