Belli bir amaç dogrultusunda hareket etmek; binayı kullanacak ve yapımı gerçeklestirecek kisi veya kisilerin eylemlerinide, hiç kuskusuz yönlendirir. Bu gerçek, yangından korunma ve bina yangın güvenligi konusundaki karar ve önlemlerin alınmasında da geçerlidir.

evac

Mimarlık disiplininin, yangın güvenligi konusundaki en etkili oldugu alan, “kaçıs yolları planlaması” dır. Bir binadaki kaçıs yollarının tasarımının basarılı olması,insanların can güvenligi açısından çok önemlidir.
Yangın güvenligi açısından, yangınsırasında, yapıyı kullananların en kısa sürede ve güvenli bir biçimde tahliye edilebilmeleri esastır. Mimar ve/veya tasarım ekibine, kaçıs yolları tasarımında yön gösterecek kriterler ülkemizde TSE standartlarında ve BYKH Yönetmelik’ de belirtilmistir.
Kaçıs yollarının düzenlenmesindeki amaç, insanların yangın sırasında, binanın içinde bulundukları yerden, güvenli ve yangından zarar görmemis bir alana ulasmalarını saglamaktır. Güvenli veya korunmus alan diger alanlar içinde, yeterli derecede
yangın direncine ve alternatif kaçıs yollarına sahip, kisilerin yangın tehlikesinden uzak oldukları alanlardır.