Özellikle kalabalık şehirmerkezlerinde, büyük işyeri ve apartmanlarda, yangın anında bilgisizlik korkuya, korku paniğe sebep olur ve en nihayet panik de basit bir yangını felakete dönüştürür. Bir yangın anında korku ve paniğe kapılmamak için, aşağıdaki bilgileri öğrenmek ve yangın’dan korunmak ve yangını önlemek için gerekiyorsa daha fazla bilgi ve tatbikat yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki kısa bilgilerin faydalı olacağı görüşündeyiz;

  • Yangın merdiveni, kaçış yolları ve çıkış kapılarını her türlü engelden koruyarak sürekli açık bulundurmak.
  • Mesai sonunda her tarafı kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak ve açıkta yanıcı bir şey bırakmamak.
  • Elektrik tesisatında kendi kendine bir değişiklik yapmamak, sigortalara tel sarmamak, otomatik sigorta tercih etmek, kullanılmayan elektrikli cihazları geceleri kapatmak, şalterlerini indirmek, mecbur kalmadıkça işyerinde elektrikli ocak ve ızgara gibi cihazlar kullanmamak.
  • İş yerlerinde mecbur kalmadıkça, LPG kullanmamak, mecbur kalındığında kaçak ihtimaline karşı gaz dedektörü bulundurmak, tüplerin hortum ve dedantörlerini sık sık kontrol etmek, bir kaçak vukuunda elektrik anahtarlarını kullanmamak ve gazı ortamdan tahliye etmek.
  • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelere karşı dikkatli olmak, bu tür tehlikeli maddeleri güvenlik önlemi alınmış mahallerde talimatlara uygun olarak muhafaza etmek ve kullanım alanında ihtiyaç miktarı bulundurmak.
  • Yasaklanan yerlerde sigara içmemek, söndüğünden emin olmadıkça sigara ve izmaritleri yerlere atmamak.
  • Çatı arasını yanıcı maddelerden arındırmak ve temiz tutmak, ihtiyaç fazlası eşyaları koymak gerekiyorsa bacalardan uzak yerlere koymak,
  • Bacaları her yıl en az iki kere yetkili firmalara temizlettirmek, çatlak bacaları tamir ettirmek ve tıkalı bacaları açtırmak…