a-) Mesken sakinlerin yapacağı işler:

 • Yangın’da; duman, yanık kokusu, alev gibi anormal bir durumla karşılaşan kişiler soğukkanlılığını muhafaza etmeli ve paniğe sebebiyet vermeden çevresindeki personeli uyarmalı,
 • Eğer varsa hemen yangın butonuna basarak alarm sistemini devreye sokmalı,
 • İtfaiye aranarak, yangın güvenlik merkezini olaydan haberdar etmeli ve İtfaiye’ye ihbar yapmalı,
 • Yangın yerini terk ederken imkan varsa kapı ve pencereleri kapatılmalı,
 • Yangın her tarafı sarmış ve kaçış yolları dumanla kaplı ise, muhafazalı bir yere sığınıp kapıyı kilitlemeden kapatarak, battaniye ve ıslak bezle kapı kenarlarından içeriye duman girişini önlemeli ve mevcut imkanlarla durumdan yangın merkezi veya çevredekileri haberdar ederek kurtarılmayı beklemelidir.

b-) Görevlilerin Yapacağı işlemler:

 • İlgililere ve koruma amirine durum derhal bildirilmeli,
 • Tüm görevli ekipler harekete geçirilmeli,
 • Yangın söndürme ekibi mevcut yangın söndürme cihazları ile ilk müdahaleyi yapmalı,
 • Kurtarma ekibi eşyaların tahliye edilmesine yardım etmeli,
 • İlkyardım ekibi hazır duruma getirilmeli ve yaralananlara gerekli müdahaleyi yapmalı,
 • Koruma ekibi harekete geçmeli ve güvenliği sağlamalı,
 • Bölge itfaiyesi yangın mahalline geldiğinde; görevi İtfaiye’ye devretmeli, Yangın Amiri’nin istediği bilgiler açık ve net bir şekilde verilerek amire yardımcı olunmalıdır.

YANGIN İHBARININ BİLDİRİLMESİ

 • Yangın mahallinin adresini açık ve doğru olarak ver ve bilinen noktalardan hareketle yangın yerini açık olarak tarif ediniz,
 • Yangının çeşidi ve yerini, binanın kat adedi, konumu ve yapı tarzını (ahşap, kagir vb. gibi) belirtiniz,
 • İhbar esnasında; adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı İtfaiye Komuta Merkezine doğru olarak bildiriniz.

TAHLİYE ESNASINDA ÖNERİLER

 • Paniğe kapılmayınız, kapı ve pencereleri kilitlemeden kapatınız,
 • Çalışma yerinizi terk ederken önemli evrak vs.’yi almayı unutmayınız,
 • Çıkış levhalarını takip ederek yangın kaçış yollarını ve merdivenlerini, sıkışıklığa meydan vermeden düzenli bir şekilde kullanınız.
 • Binayı terk ettikten sonra hiç bir surette binaya geri dönmeyiniz.
 • Yangın emniyet alanında dolaşmayınız, yetkililer sizden bilgi istediğinde bildiklerinizi sakin bir şekilde; kısa, açık ve net olarak aktarınız…