Çalışma Ruhsatı aşamasında yada ilgili kurumlarca(İl-İlçe Emniyet Md.,İl-İlçe Milli Eğitim Md.,İl-İlçe Sağlık Grup Bşk. v.b) itfaiye görüşü almak üzere işyerlerinin adres, iş nev’i ve hangi isme ait olduğunu içeren resmi yazıları kurye aracılığıyla yada internet üzerinden İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıt bürosuna ulaştırılır. Yada işyeri sahipleri, yetkilileri(İmza sirküleri sahibi,vekalet sahibi) işnev’i, adres ve kime ait olduğuna dair bilgileri içeren bir dilekçe ile müracaatlarını İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıt bürosuna yapar.

• Kayıt Bürosu tarafından teslim alınan bu bilgiler bilgisayar kaydına alınıp İtfaiye Zabıta amirinin havalesi ile ilçe ilçe tasnif edilir.

• Her haftanın Perşembe günleri ilçe ilçe tasnif edilen evrakların hangi gün kim tarafından kontrol edileceğine dair haftalık program yapılır.

• Program doğrultusunda belirlenen günde kontrolör personel  tarafından 19.12.2007 tarih 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’  çerçevesinde bildirilen adreste tetkik yapılır.

• Tetkiki yapılan işyerinin iki nüsha halinde İtfaiye görüşü kontrolör tarafından tanzim edilip imzalanır

• İmzalanan itfaiye raporlarının bir asıl nüshası hangi birimden İtfaiye görüşü istenirse istensin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığına (sadece 1.Sınıf evraklar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ruhsat Denetim Müdürlüğüne gönderilir.) teslim edilmesi için, İtfaiye Daire Başkanlığı kuryesine teslim edilir.

• İtfaiye Daire Başkanlığı kuryesi de ilçe Belediye Başkanlıkları kuryelerine hafta içerisinde itfaiye raporlarımızı teslim eder.

• İkinci nüsha itfaiye raporları da yine ilçe ilçe tasnif olarak arşivlenmek üzere dosyalanır. İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından işyeri sahiplerine işleri acil olanlara (İşyeri mühürlü,süresi kısıtlı olanlar,v.b) bir fotokopisi imzadan çıktıktan sonra resmi belge ibrazı (şahıs ise nüfus kağıdı,şirket adına ise yetki belgesi) neticesinde işlerinin hızlanması için verilmekte olup kesinlikle asıl nüsha İtfaiye Raporu verilmemektedir.

• İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze haftanın Perşembe gününü kadar ulaşan evrakların bir sonraki hafta içinde,Perşembe den sonra yapılan müracaatların ise yaklaşık 15 gün içinde tetkiki gerçekleştirilmektedir. İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından ortalama 15 gün içerisinde işyeri kontrol edilip cevap verilmekte olup yasal süremiz 30 gündür.

Not: İtfaiye görüşü için başvurularınızın sonuçlarını sağ tarafta yer alan  “İtfaiye Görüş Başvuru Sorgulama” uygulamaları linkinden öğrenebilirsiniz. Başvurunuzun sonuçlanıp sonuçlanmadığını başvuru numaranızı ve başvuru yılını girerek sorgulayabilirsiniz.

http://www.ibb.gov.tr/sites/itfaiye/yanginonlem/Pages/itfaiyegorus.aspx