Rahmet ve minnetle andığımız Değerli Hocamızın Çalışmaları hakkında yangın.org sitesinden faydalanabilirsiniz.

Sektörümüze katmış olduğu bilgi, birikim ve değerler için kendisine teşekkürü bir borç biliriz.

Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç

Wikipedia’da Prof.Dr. Abdurrahman KILIÇ

» Öğrenim ve Çalışma Hayatı» Yaptırdığı Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri» Kitaplar» Makaleler

» Yangın Güvenlik Dergisi’nde Yayınlanan Makaleler

» Kongre ve Sempozyum Bildirileri

» Konferans ve Seminer Bildirileri