Sektörümüzle İlgili Önemli bilgilere Alt Gruplarından Ulaşabilirsiniz.

Faydalı olduğuna inandığınız Dökümanları, Bilgileri, Makale ve Sunumları Lütfen Yayınlamamız için Kaynak Belirtelerek Bildiriniz.

İSG YÖNÜNDEN HAZIRLANACAK VE DÜZENLENECEK BELGELER

1-   SAĞLIK İLE İLGİLİ BELGELER:
    1.1. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Ait Sağlık Raporu
      1.2. Antitetanik (Tetanos) aşı belgesi
      1.3. Hepatit aşı belgesi
      1.4. Göğüs radyografisi (Filmi)
      1.5. Gürültülü ortamda çalışanların kulak odiyogramları
      1.6. Gıda üretim işi uğraşanlar ile ahçı, çaycı, bulaşıkçı statüsü ile çalışanların Portör muayene belgesi
      1.7. Kurşun ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.8. Cıva ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.9. Arsenik ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.10. Beyaz fosfor ve bileşikleri ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.11. Ensektisit ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.12.  Kadmiyum ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.13. Manganez ve bileşikleri ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.14. Krom ve bileşikleri ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.15. Berilyum ve bileşikleri ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.16. Benzen ve bileşikleri ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.17. Karbon sülfür ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.18. Anilin ve Nitro – amin ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.19. Enfraruj ışınlar ile çalışan işçilerin kurşun absorbsiyonu ile ilgili kontrol, test sonuçları
      1.20. Yeraltında, nemli hava, cereyanlı ve yetersiz ışıklı işyerlerinde çalışan işçilerin kontrol-test sonuçları
           1.21. Kadın İşçilerin Ay Hali Özel İzin Belgeleri:
      1.22. Şarbon riski olan işlerde çalışanların kontrol-test sonuçları
      1.23. Brüselloz ihtimali olan işlerde çalışanların bununla ilgili aşıları
      1.24. Radyoaktif maddelerle çalışanların radyasyon ölçüm ve test sonuçları
      1.25. Brüselloz ihtimali olan işlerde çalışanların bununla ilgili aşıları
      1.25. İlk yardım-Kurtarma elemanlarının belgesi
      1.26. İçme-kullanma suyu uygunluk belgesi
 

 

2. SAĞLIK BİRİMİ İLE İLGİLİ BELGELER:
     2.1. İşçi Sağlık Dosyası
      2.2. İş Kazası-Meslek Hastalığı Formu
      2.3. İşyeri Hekimi ile ilgili İşyeri Hekim Sertifikası
      2.4. İşyeri Hekimi hizmet sözleşmesi
      2.5. Sağlık Biriminde görevli sağlık elemanlarının diploma ve belgesi
     2.6. Ortak Sağlık Birimi Sözleşmesi
     2.7. Sağlık Birimi Yıllık Çalışma Planı
     2.8. Sağlık Birimi Yıllık Değerlendirme Raporu
 
3. YANGIN ve ACİL DURUM İLE İLGİLİ BELGELER:
       3.1. Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
       3.2. Yangın ekibinin eğitim belgesi
       3.3. Yangın-Alarm tatbikat Tutanağı
       3.4. Yangın tüp, dolap, hidratlarının yerleşim yerlerini gösterir yerleşim planı
       3.5. Yangın algılama-alarm tertibatı yerleşim planı
       3.6. İşyeri Özel itfaiye teşkilatının yangın savunma ve söndürme denemelerine ait belgeler
       3.7. Yangın söndürme tüplerinin kontrol belgesi
       3.8. Yangın algılama ve alarm tertibatlarının kontrol belgeleri
       3.9. Yangın hidratlarına ait kontrol belgeleri
      3.10. Yangın hortumlarının kontrol belgeleri
      3.11. Yangın söndürmede kullanılan motorlu pompa ve motopomplara ait kontrol belgesi
 
4. MAKİNE, TEZGAH VE TESİSLERİN KONTROL VE DENEYİ
      4.1. Asansörün kontrol belgesi
      4.2. Vinç, caraskal, lift, forklift vb. kaldırma araç ve makinelerinin kontroluyla ilgili belge
      4.3. Sıcak su ve buhar kazanlarının kontrol belgesi
      4.4. Fiksaj ve kızgın yağ kazanlarının kontrol belgesi
      4.5. Asfalt plentiyle kontrol belgesi
      4.6. Vülkanızatör ve devülkanizatörlerin kontrol belgesi
      4.7. Basınçlı su ve hava tanklarının kontrol belgesi
      4.8. Basınçlı asit kaplarına ait kontrol belgesi
      4.9. LPG, Doğalgaz ve Akaryakıt Tanklarına ait kontrol belgesi
      4.10. Basınçlı gaz tüplerini imal eden firmanın uygunluk ve test belgesi
      4.11. Asetilen tüplerinin kontroluyla ilgili belge
      4.12. Akaryakıt ve LPG taşıyan araçların uygunluk ve test-kontrol belgesi
      4.13. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı vb. tehlikeli sıvı veya gaz taşıyan araçların uygunluk ve test-kontrol belgesi
      4.14. Aspirasyon sistemlerine ait kontrol belgesi
      4.15. Basınçlı kapların emniyet supaplarının kontrol belgesi
      4.16. Fırın ve ocakların uygunluk ve kontrol belgesi
      4.17. Kompresörlere ait kontrol belgesi
      4.18. Boru tesisatlarına kontrol belgesi
      4.19. Binaların depreme uygunluk belgesi
      4.20. Binaların malzemelerinin yangın ve teknik standartlar yönünden uygun olduğunu gösterir belge
      4.21. KKD’ lerin CE belgesi
      4.22. Taban ve asma kat döşemelerin taşıma kapasitelerini gösterir belge
      4.23. İSG Kurulunda görevli Sivil Savunma Uzmanı’ nın belgesi
 
5. ELEKTRİKLE İLGİLİ BELGELER:
      5.1. Elektrik tesisatının kontrol ve uygunluk belgesi
      5.2. Paratoner ve parafudrlara ait kontrol ve uygunluk belgesi
      5.3. Topraklama test sonuçlarını gösterir belge
      5.4. Elektrikli aletlerin uygunluğunu gösterir belge
      5.5. Binaların elektrik tesisatının yangın ve teknik standartlar yönünden uygun olduğunu gösterir belge
      5.6. Elektrikli patlatma makinelerinin (Manyeto) uygunluk belgesi
      5.7. Elektrikli patlatma makinelerinin kontrol-deney) belgesi
 
6. EHLİYET VB. BELGELER:
      6.1. İşçilerin işe girişte ve belirli periyotlarla genel ve işe yönelik özel İSG eğitimlerine ait belgeler  
      6.2. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin mesleki eğitim belgeleri
      6.3. Çalışanların Görev Tanım Belgesi
      6.4. Araç kullanan elemanların kullandıkları araçlara uygun Sürücü Belgesi
      6.5. Lastik tekerlekli iş makinesi operatörlerinin G-Sınıfı Sürücü Belgesi
      6.6. Paletli, tırtıllı iş makinesi kullanan elemanların belgesi
      6.7. Vinç, silobas vb. araç-iş makinesi kullanan elemanların belgesi
      6.8. Kazan kullanan elemanlara ait kazancı belgesi
      6.9. Doğalgaz kullanılan işyerlerinde konu hakkında bilgi almış elemanların belgesi
      6.10. Asansör bulunan işyerlerinde asansörle ilgili özel eğitim alanların belgesi
      6.11. Patlatıcı madde işiyle uğraşan elemanların Ateşçi yeterlik Belgesi
      6.12. Elektrik, makine, araç bakım-onarımı gibi özellik isteyen işlerle uğraşanların belgesi
      6.13. Römork takılan araçta çalışan elemanların bu husus açıklık getiren Sürücü Belgesi
      6.14. Eğitici Usta veya usta/kalfa olarak görevlendirilmiş olanların bununla ilgili belgesi
     
7. DİĞER BELGE VE DÖKÜMANLAR:
       7.1. Acil Eylem Planı
       7.2. Risk Analizi (Genel – Güncel)
       7.3. İşyeri Gürültü haritası
       7.4. Kullanan kimyasallarla ilgili MGBF belgeleri
       7.5. Kullanılan İş Ekipmanlarına ait Kullanım Yönergesi
       7.6. İSG Kurulu ile ilgili Toplantı Tutanaklarının yer aldığı defter veya dosya
       7.7. Yapı işyerleriyle ilgili Yapı ruhsatı
       7.8. Yapı işleriyle ilgili Ön Bildirim Belgesi
       7.9. Yapı işleriyle ilgili Sağlık ve Güvenlik Planı
      7.10. Maden işyerleriyle ilgili ruhsat belgesi
      7.11. Maden işyerleriyle ilgili Sağlık ve Güvenlik Dökümanı
      7.12. Maden işyerleriyle ilgili Teknik Nezaretçi Rapor Defteri
      7.13. Maden işyerleriyle ilgili daimi Nezaretçilerin belgesi
      7.14. Maden işyerleriyle ilgili İmalat Haritası
      7.15. Açık Maden işyerleriyle ilgili Açık İşletme Yönergesi
      7.16. Yeraltı Maden işyerleriyle ilgili Nakliye Yönergesi
      7.17. Yeraltı Maden işyerleriyle ilgili Patlatma Yönergesi
      7.18. Yeraltı Maden işyerleriyle ilgili Nakliye Yönergesi
      7.19. Yeraltı maden işyerleriyle ilgili havalandırma planı
      7.20. KKD Kullanımına ilişkin Risk Tablosu belirleme belgesi
      7.21. Verilen KKD’ ler ile ilgili Kişisel Zimmet Formu belgesi
      7.22. Sorumlu Müdür ile ilgili belge ve sözleşme
      7.23. Müteahhit ve taşeronluk yapan firmalar veya kişilerle ilgili sözleşme
      7.24. Kiralanan araç ve iş makine sahipleriyle yapılan sözleşme
      7.26. Kiralananlar da dahil araç ve iş makinelerinin yapılması gereken yasal ve teknik muayene belgesi