danışmanlık

  • Yangın Danışmanlığı

Bu hizmetimiz, uzman danışmanlarımız tarafindan, Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği (2007) ve NFPA standartlarında verilmektedir.
Aşağıdaki konuları kapsar ;

  • Mevcut yangın sistemleri tespiti ve kontrolü.
  • Risk analiz raporu hazırlanması.
  • İnşaat aşamasından başlayarak yangın mücadele sistemleri projelendirilmesi.
  • Tesise özel, “yangın yönergesi” hazırlanması.
  • Acil durum planlarının hazırlanması.
  • Olağanüstü durumlar için acil eylem planlarının hazırlanması.

Eğitim

ekip kurulum egitimYangın ,deprem, etkili iletişim, güvenlik eğitimleri gibi konuları içermektedir. İlgili standartlar kapsamında, uzman personelimiz tarafından verilmekte olup, yangın (teorik – pratik) eğitimine katılanlar adına eğitime katılım belgesi düzenlenmektedir. Yangın ekiplerinin, deprem arama – kurtarma ekiplerinin oluşturulması, görev dağıtımı ve eğitimleri de keza görevleri arasındadır.