Hidrant arası mesafe Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e göre çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m olmalıdır.