Hidrant Hattı Bulunması Gereken Tesisler

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e göre imar planlama alanı 5000 m2’den büyük olan ve içerisinde her türlü kullanım alanı bulunan yerleşim alanlarında dış hidrant sistemi yapılması şarttır.