Apartman ve işyerlerine ceza trafiği hızlandı o kadar hızlandı ki insanlar ne olduğunu karıştırmaya başladılar.
Cezalardan bazıları, (örneğin risk değerlendirmesi) 30 Aralık 2012 itibariyle yürürlüğe girdi. Bazı cezalar ise aşamalı olarak 30 Aralık 2012, 30.6.2013 ve 30.6.2014 tarihlerinde yürürlüğe girdi ya da girecek.
Gelen yükümlülüklerden biri diğeri ile karıştırılıyor.
Ceza trafiği daha fazla karışmadan, önemli olanları kısaca özetleyelim.

HEKİM VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İşçi çalıştıran tüm işyerleri (apartmanlar dahil) iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli (hemşire) çalıştıracaklar ya da bu hizmetin tamamını veya bir kısmını “ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden” hizmet olarak alacaklar. Bu uygulama; * Çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan işyerlerinde 30 Aralık 2012 tarihi itibariyle başladı. * Çalışan sayısı 50’nin altında olan “tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıftaki işyerlerinde, 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren başlayacak. * Kamu kurumları ile çalışan sayısı 50’nin altında olan (apartmanlar dahil) “az tehlikeli” işyerlerinde, 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlayacak. Yukarıda belirtilen kişilerin istihdam edilmemesi ya da dışarıdan hizmet olarak satın alınmaması halinde “her ay için 12.500 lira” idari para cezası kesilecek. Cezanın tutarı, yıllık bazda 150 bin lira olacak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Çok kişi, “risk değerlendirmesi” ile ilgili uygulamanın başladığının farkında bile değil! Oysa bu uygulama 30 Aralık 2012 tarihi itibariyle başladı. Kapıcı çalıştıran tüm apartmanlar ile işçi çalıştıran tüm işyerlerinin, geçtiğimiz Ocak ayında “risk değerlendirmesi” yaptırmaları gerekiyordu. Bu yükümlülük, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirildi. Nasıl yapılacağı da 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle açıklandı. Risk değerlendirmesi yapılmayan işyerlerine (apartmanlar dahil) “Ocak ayı için 3.234 lira” ceza kesilecek. Bu ceza “Şubat ayı için 4.851 lira” olarak uygulanacak. Mart ve izleyen aylarda da yaptırmayanlar için “ceza taksimetresi” her ay için 4.851 lira olarak çalışacak ve ceza tutarı 2013 sonunda 56.595 liraya ulaşabilecek. Görüldüğü gibi olay ciddi.. Apartman sakinlerinin, gelen cezanın ev sahiplerine bölüştürülmesi sonucu ortaya çıkacak, kişi başına 1-2 bin lira cezayı ödemeleri zor olacak.

EĞİTİM VERMEYENE CEZA

30 Aralık 2012 itibariyle yürürlüğe giren bir uygulama da eğitimle ilgili… İşverenlerin, çalışanları “iş sağlığı ve güvenliği” konusunda eğitmeyen işverene, her bir çalışan için 1.078 TL idari para cezası kesilecek. Buna göre, 10 işçi çalıştırana 10.780 TL, 100 işçi çalıştırana 107.800 TL ceza kesilebilecek. Bu eğitimlerden birincisi çalışma hayatı ile ilgili mevzuat ve çalışanların sorumluluklarının anlatıldığı konulardan oluşmakta. İkincisi sağlık konu başlığı altında meslek hastalıkları, ilk yardım ve kurtarma konuları. Üçüncü eğitim konusu da, teknik konular başlığı altında kimyasal ve fiziksel risk etmenleri, ekranlı araçlarla çalışma gibi konular. İşverenler bu eğitimleri ticari faaliyet yapan ortak sağlık güvenlik birimlerinden, iş sağlığı güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği eğitim kurumlarından, kamu kurum ve kuruluşlarından, işçi ve işveren sendikalarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından alabilecekler.
* Genel Alıntıdır.