CEBSAN Şirketler Grubu faaliyetlerini dört grupta özetleyebiliriz.

1. Elde Taşınabilir ve/veya Tekerlekli Yangın Söndürücüler Üretimi,Satış Sonrası Kontrol,Bakım ve Dolumları:
Her sınıf yangına karşı etkin ve güvenli bir şekilde kullanılabilen çeşitli kapasitelerdeki bu cihazlar, TS 862-7 EN3- 7/29.4.2005 uygunluk ve CE belgeleri normlarına uygun olarak İSTANBUL Bayrampaşa’daki fabrikamızda üretilir. Ayrıca sözkonusu ürünlerimizin satış sonrası kontrol, bakım ve dolumları da burada gerçekleştirilmektedir.
2. Yangınla Mücadele Teçhizatı,Koruyucu Ekipman Temini:
Danışmanlığını yaptığımız, beraber çalıştığımız veya yeni tanıştığımız değerli müşterilerimizin olagan üstü durumlarda güvenliğini arttırıcı, koruyucu teçhizatını, yerli / yabancı istenilen markalarla enkısa zamanda temin etmek de grubumuz görevleri arasındadır.

3. Yangın Algılama – İhbar ve Yangın Söndürme Sistemleri:
Elektronik / Mekanik grubumuz; evler, işyerleri, oteller, lokantalar, kamu ve özel sektöre ait okullar, fabrikalar, depolar, hastaneler, dolum tesisleri, limanlar, gemiler ve her tip yüzer platformlar için müşteri ihtiyaç ve taleplerine göre ilgili mevzuat ve yürürlükteki standartlara uygun olarak;

 • Yangın algılama ve ihbar sistemleri,
 • Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri dizayn eder ve uygular.

Referans listelerimizin tetkikinden de anlaşılacağı üzere kamu ve özel sektöre ait birçok önemli tesis, tarafımızdan kurulmuş bu sistemlerin koruması altındadır.

4. Yangın Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri:
Yangın ve olağanüstü durumlarla mücadele konularında deneyimli, uzman danışman ve eğitmenlerimiz nezaretinde Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği (2007) ve A.B.D.Ulusal Yangından Korunma Kurumu (NFPA) standartlarında verilen bu hizmetlerimiz kısaca:Temel ve ileri yangın eğitimlerini,etkili iletişim ve güvenlik eğitimlerini kapsamaktadır.
a. Danışmanlık hizmetleri:

     • Acil durum planlarının hazırlanması
     • Özel yangın yönetmeliğinin hazırlanması
     • Yangın risk analiz raporu hazırlanması
     • İnşaat aşamasından itibaren yangın güvenlik sistemlerinin projelendirilmesi, montaj ve denetim
     • Mevcut yangın güvenlik sistemlerinin kontrolü
     • Olağanüstü durumlara karşı acil eylem planlarının hazırlanması

b. Eğitim Hizmetleri:

 • Yangın eğitimleri: Temel yangın eğitimi – İleri yangın eğitimi.
 • Deprem eğitimi:
 • Arama – kurtarma ekiplerinin oluşturulması ve eğitimleri
 • Arama – kurtarma malzemelerinin seçilmesi
 • Deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrası yapılması gerekenler
 • İşyeri, site ve konutlar için deprem eğitimleri
 • Etkili iletişim eğitimleri
 • Güvenlik eğitimleri’ni kapsamaktadır.