İyonize tip dedektörlere nazaran içten içe yanan pamuk gibi düşük enerjili yangınların çıkabileceği mekânlarda kullanılması gerekmektedir. Düşük enerjili yangınlarda ağırlıklı olarak görülebilir boyutlarda çeşitli duman parçacıkları ortaya çıkacağından ve fotoelektrik duman dedektörü dumanın optik yoğunluğunu dikkate aldığından, çok daha verimli bir şekilde çalışmaktadır. Fotoelektrik duman dedektörleri spot, ışın ve duman örneklemeli olmak üzere 3 kısma ayrılmaktadır.