Depolama için hazırlanan yenilikçi sistemlerin mevcudiyetinden dolayı depoların tasarımı, inşa edilmesi ve işletilmesi daha karmaşık bir hal almaya başlamıştır. Bu konu başlığı altında şu anda kullanılmakta olan farklı depo türleri ile ilgili detaylar, depolama ve düzenleme için kullanılan farklı sistemler ele alınmakta, aynı zamanda depolarda kullanılan pasif ve aktif yangın korunma sistemleri hakkında detaylı bilgi verilmektedir.