Aktif yangın güvenlik önlemleri, bina tamamlandıktan sonra dahil edilen, mekanik sistemlerdir. Aktif yangın güvenlik önlemleri, yangının en hızlı sekilde algılanmasını ve söndürülmesini saglar. Aktif yangın güvenlik önlemleri, diger bir tanımlama ile, yangın çıkmadan önce binada hareketsiz duran, yangınla es zamanlı olarak harekete geçen, yangını kısıtlayıcı, hatta söndürücü etkisi olan mekanik donanımlardır . Aktif yangın güvenlik sistemleri, uyarı ve söndürme […]
  Apartman ve işyerlerine ceza trafiği hızlandı o kadar hızlandı ki insanlar ne olduğunu karıştırmaya başladılar. Cezalardan bazıları, (örneğin risk değerlendirmesi) 30 Aralık 2012 itibariyle yürürlüğe girdi. Bazı cezalar ise aşamalı olarak 30 Aralık 2012, 30.6.2013 ve 30.6.2014 tarihlerinde yürürlüğe girdi ya da girecek. Gelen yükümlülüklerden biri diğeri ile karıştırılıyor. Ceza trafiği daha fazla karışmadan, […]
Köpük konsantrelerininsinin su ve hava ile basınçlar altında oluşturduğu kabarcıkların topluluğuna yangın söndürme köpüğü  denilmektedir. Köpük; köpük konsantreleri, su ve havadan oluşur. Yanıcı ve parlayıcı sıvı içeren özel risk taşıyanlar, depolama tankları, tanker dolum sahaları, gibi alanlarda düşük yayılımsağlanmış köpüklü sprinkler sistemleri projelendirilerek uygulanabilir. Bu sistemlerde köpük kabarcıklarını sıvı yüzeyine oran ile boşaltır. Böylece soğutma […]
Orta ve büyük boy işletmeler için tercih edilen sistemlerdendir. Noktasal algılama prensiberine göre çalışmaktadır. Loop prensibine göre dizayn ve proje edilir. Her bir loop üzerine yaklaşık 128 yangın elemanları bağlanabilir. Loop sayısı yangın panelinin kapasitesi ve bağlantıları ile sınırlıdır. Herhangi bir alarm durumunda alarmın hangi noktadan geldiği panel üzerinden kolayca görülür.
Kuru Kimyevi Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri A, B ve C sınıfı yangınlarla kimyasal  mücadele etmek için ön mühendisliği yapılmış esnek dizayn proje ve montaj kolaylığı ile total fooding-hacim koruma ( kapalı hacim için) ve local application-bölgesel ( açık alanlar için) koruma yöntemlerinde uygulanabilen uluslararası standartlarda bir sistemlerdir. Kuru kimyevi tozlu  söndürme sistemi, gazlı ve sulu […]
Küçük ve orta boy işletmeler için ekonomik olan çözümlerdir. Bölgesel algılama prensibine göre çalışırlar. Bölge sayısı panelin kapasitesi ile sınırlıdır. Her bir bölgeye ortalama 20 adet yangın ürünü takılabilmektedir. Sistemde noktasal tespit yapılamamakta, bunun yerine bölgesel algılama prensibine göre çalışmaktadır.
Uygun üretim, temiz fabrika, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak, Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek, Çevreye faydalı projeler başlatmak, uygulamaya geçmek ve takip etmek, Çevresindeki tüm canlılara saygılı, örnek bir kurum olmak.
   Kusurlu İnşaat 2-   Kusurlu Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Armatürleri 3-   Sürtünme Sonucu Isınan Yüzeylerden Kaynaklanan Yangınlar 4-   Makine ve Aşırı Isınmış Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Yangınlar 5-   Kesme ve Kaynak İşleri, Kıvılcım Sıçramasından Kaynaklanan Yangınlar 6-   Statik Elektriklenme Neticesinde Meydana Gelen Kıvılcımlardan Kaynaklanan Yangınlar 7-   Ergimiş Metallerin Çevreye Sıçramasından Kaynaklanan Yangınlar 8-   Açık Alevlerle Oluşan […]
Yangın söndürmede temel prensip, yangının klasik tanımı yapılırken, belirtilen ve yanma şartı için geçerli olan üç unsurdan birinin ( Isı veya Oksijenin veya Yanan Maddenin herhangi birisinin ) ortadan kaldırılması yada Yanan Madde ile havadaki Oksijen arasındaki kimyasal zincir reaksiyonunun kırılması gerekir. Bu tanımlama ile, yangın söndürme prensipleri 4 grupta incelenir.   1- SOĞUTARAK SÖNDÜRME ( […]
DUMAN PERDESİ Yangın esnasında alanların birbirinden bağımsız hale getirilmesini sağlayarak insanların kontrollü şekilde tahliyesini kolaylaştırdığı gibi kurtarma ekibini güvenli olarak olaya müdahalesini kolaylaştırır. Yangın esnasında oluşan dumanın yayılmasını önlediği gibi,çatı havalandırma kapakları sayesinde dumanın yayılmadan tahliyesinde büyük rol oynar. Mevcut yangın algılama sistemine entegre edilebilen perdeler, tehlike anında otomatik olarak çalışmaya başlarlar.   YANGIN PERDESİ […]